ECTS - - İmalat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı bir yandan üniversitelerin İmalat ve Makina Mühendisliği ile ilgili bölümlerinden mezun olan öğrencilerin belli konularda üst düzey bilgi edinerek uzmanlaşmasına, diğer tarafta farklı disiplinlerden mezun olan öğrencilerin bu alanda yeterli alt yapı bilgisini edinerek belli konularda uzmanlaşmalarına olanak yaratmaktır.