AKTS - Konuşma İşleme ve Uygulamaları

Konuşma İşleme ve Uygulamaları (EE519) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Konuşma İşleme ve Uygulamaları EE519 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 306 Sayısal Sinyal İşleme
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • N/A
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Konuşma işareti ve uygulamaları konularıyla tanışık olmak, konuşma işleme tekniklerini öğrenmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Konuşma sinyali özelliklerini betimleyebilmek
  • Konuşma sinyalinin kısa-dönem ve uzun-dönem analiz kavramları
  • Ötümlü/ ötümsüz ayrımı ve perde periyodu kestirimi için yöntemlerin tartışılması
  • LPC, MELP, CELP gibi konuşma kodlama yöntemlerinin tartışılması
  • Konuşma işleme uygulamalarında (tanıma, sentezleme, iyileştirme vb.) çeşitli araçların ve programların kullanılması
Dersin İçeriği Konuşma işaretinin temel özellikleri; zaman-bölgesi ve frekans-bölgesi konuşma işleme teknikleri; konuşma kodlama yöntemleri; konuşma işleme uygulamaları, konuşma tanıma, konuşma sentezleme, konuşmacı doğrulama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konuşma sinyalinin özellikleri Ders notlarınızı okuyunuz
2 Konuşma sinyalinin özellikleri Yardımcı kaynaklardan okuyunuz
3 Konuşma sinyali analiz yöntemleri Ders notlarına çalışınız ve verilen simülasyon ödevini yapınız
4 Ötümlü/ ötümsüz ayrımı ve perde periyodu kestirimi Notlarınızı tekrar ediniz
5 Ötümlü/ ötümsüz ayrımı ve perde periyodu kestirimi Notlarınızı tekrar ediniz
6 Konuşma sinyali üretim modeli Ders notlarına çalışınız
7 Ara sınav
8 Konuşma kodlama yöntemleri Notlarınızı tekrar ediniz
9 Konuşma kodlama yöntemleri
10 Uygulama alanlarının araştırılması Kaynaklardan yararlanınız
11 Makale okuma ve özetleme Ödevinizi yapınız
12 Araştırma konusu sunumu-1 Sunumunuz hazırlayınız
13 Araştırma konusu sunumu-2 Sunumunuzu hazırlayınız
14 Konuların tekrarı
15 Dönem sonu sınavları Konuları tekrar ediniz
16 Dönem sonu sınavları Konuları tekrar ediniz

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Theory and Applications of Digital Speech Processing, L. R. Rabiner and R. W. Schafer, Prentice-Hall Inc., 2011.
2. Discrete-Time Speech Signal Processing: Principles and Practice, Thomas F. Quatieri, Pearson Education, 2002
3. Speech Coding and Synthesis, W.B. Kleijn (Editor), K.K. Paliwal (Editor), Elsevier, 1995.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 35
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 6 6
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 4 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 122