ECTS - - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tezli)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EE506 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler 5 5 5 - - - - - - -
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri - - - 2 2 2 2 2 2 2
EE504 Sistem Analizine Giriş 5 5 5 - - - - - - -
EE589 Mezuniyet Semineri - - - - 5 2 2 5 1 -
EE597 Yüksek Lisans Tezi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -

Alan Seçmeli

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EE503 Doğrusal Sistemler Teorisi 5 5 5 - - 3 - - - 3
EE505 Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları 5 5 5 - - - - - - -
EE519 Konuşma İşleme ve Uygulamaları 5 5 5 - - - - - - -
EE525 Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri ile Gömülü Sistem Tasarımı 5 5 5 - - - - - - -
EE531 Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı 5 5 5 - 3 3 - - - 2
EE533 Kablosuz Ağlar 5 5 5 - - - - - - 1
EE539 Optik Haberleşme 5 5 5 - - - - - - -
EE542 Elektronik Harp Sistemleri 5 5 5 - - - - - - 1
EE543 Haberleşme Ağı Tasarımı 5 5 5 - - - - - - -
EE545 Radar Sinyal İşleme 5 5 5 - - - - - - -
EE551 Güç İletim Hatları Mühendisliği 5 5 5 - - - - - - -
EE553 Elektrik Makinalarının Dinamiği 5 5 5 - - - - - - -
EE571 Sayısal Sinyal Analizi 5 5 5 - - - - - - -
EE572 Haberleşme ve Sinyal İşleme Uygulamaları 5 5 5 - - - - - - -
EE573 Bilgisayarla Görme 5 5 5 - - - - - - -
EE574 İleri Mühendislik Elektromanyetiği 5 5 5 - - - - - - -
EE575 RF Entegre Devre Tasarımı 5 5 5 - - - - - - -
EE585 Özel Konular 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2
EE403 Haberleşme Ağları 5 5 5 - - - - - - -
EE405 Antenler ve Yayılım 5 5 5 - - - - - - -
EE406 Optik Haberleşme Sistemleri 5 5 5 - - - - - - -
EE408 Uydu Haberleşmesi 5 5 5 - - - - - - -
EE410 Haberleşme Elektroniği 5 5 5 - - - - - - -
EE422 İstatistiksel Sinyal İşleme 5 5 5 - - - - - - -
EE423 Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları 5 5 5 - - - - - - -
EE424 Uyarlanır Sistemler and Sinyal İşleme 5 5 5 - - - - - - -
EE426 Gerçek Zamanlı Sinyal İşleme 5 5 5 - - - - - - -
EE432 VLSI Tasarım 5 5 5 - - - - - - -
EE433 RF Mikroelektroniği 5 5 5 - - - - - - -
EE434 Mikrodalga Devre Tasarımı 5 5 5 - - - - - - -
EE445 Robotiğe Giriş 5 5 5 - - - - - - -
MATE462 Nanomalzemeler 2 - - - - - - - - 2
EE402 Kablosuz Haberleşme 5 5 5 - - - - - - -
EE404 Radar Sistemleri 5 5 5 - - - - - - -
EE435 Optoelektronik 5 5 5 - - - - - - -
EE401 Sayısal Haberleşme 5 5 5 - - - - - - -
EE448 Örüntü Tanıma 5 5 5 - - - - - - -
EE431 Yarıiletken Cihazlar ve Modelleme 5 5 5 - - - - - - -
EE421 Sayısal Görüntü İşleme 5 5 5 - - - - - - -
EE425 HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım 5 5 5 - - - - - - -
EE428 Biyomedikal Sinyaller ve Ölçüm 5 5 5 - - - - - - -
EE451 Güç Sistemleri Analizi 5 5 5 - - - - - - -
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme - - 2 - - - - - - 2
ENE428 Elektrik Santralleri 3 3 3 - - - - - - 2
ENE421 Hidrojen Teknolojileri 3 3 3 - - - - - - 2
CMPE538 İleri Bilgisayar Ağları - - 2 - - - - - - 2
CMPE225 Nesne Tabanlı Programlama - - 2 - - - - - - 2
CMPE323 Algoritma - - 2 - - - - - - 2
EE222 Mikrodenetleyiciler 5 5 5 - - - - - - -
MDES618 Mühendislikte Olasılık Metotları 2 2 2 - - - - - - 2
MDES655 Doğrusal Optimizasyon 2 2 2 - - - - - - 2
SE550 Yazılım Mühendisliği - - 2 - - - - - - 2
ISE511 Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi - - 2 - - - - - - 2
MECE522 Kontrol Mühendisliği II 5 5 5 - - - - - - 2
EE611 Algılama ve Kestirim 5 5 5 - - - - - - -
EE606 Özel Konular 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2
ENE430 Binalarda Enerji Sistemleri 3 3 3 - - - - - - 2
SE422 Veri Bilimine Giriş - - 2 - - - - - - 2
EE623 Radar Kesit Alanı Azaltımı Yöntemleri 5 5 5 - - - - - - -
EE452 Yüksek Gerilim Tekniği 5 5 5 - - - - - - -
CMPE462 Yapay Zekaya Giriş - - 2 - - - - - - 2
CE566 İnşaat Mühendisliğinde İleri Matematiksel Yöntemler 5 - 2 - - - - - - 2
ISE543 Internet Güvenliği ve Meşru Haklama - - 2 - - - - - - 2
MDES631 Mühendislik Risk ve Karar Analizi 2 2 2 - - - - - - 2
ISE501 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller - - 2 - - - - - - 2
ME601 İleri Mühendislik Matematiği 3 3 3 - - - - - - 2
EE612 Doğrusal Olmayan Sistemler 5 5 5 - - - - - - -
CMPE572 Hesaplama Teorisinin Temelleri - - 2 - - - - - - 2
ISE502 Kurumsal Yönetim ve Değişim - - 2 - - - - - - 2
SE571 Çevik Yazılım Geliştirme Yaklaşımları - - 2 - - - - - - 2
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme - - 2 - - - - - - 2
ENE308 Güneş Enerjisi Teknolojileri 3 3 3 - - - - - - 2
PHYS502 Elektromanyetik Teori 5 5 - - - - - - - 2
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme - - 2 - - - - - - 2
MECE574 Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknoloji 5 5 5 - - - - - - 2
SE558 Yazılım Mimarisi - - 2 - - - - - - 2
SE544 Yazılım Mühendisliğinin Bilişsel Yönleri - - 2 - - - - - - 2
CMPE555 Öneri Sistemlerine Giriş - - 2 - - - - - - 2
MECE521 Kontrol Mühendisliği I 5 5 5 - - - - - - 2
EE449 Mühendisler için Örüntü Sınıflandırma ve Duyarga Uygulamaları 5 5 5 - - - - - - 2
CMPE543 Büyük Veri Çözümlemeleri - - 2 - - - - - - 2
EE621 Hesaplamalı Elektromanyetik 5 5 5 - - - - - - -
SE546 Sağlık Bilişiminde Karar Destek - - 2 - - - - - - 2
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü 2 2 2 - - - - - - 2
MDES650 İleri Sistem Benzetimi - - - - - - - - - -
MDES621 Sayısal Lineer Cebir - - - - - - - - - -
MDES654 Karar Verme Analizi - - - - - - - - - -
EE454 Güç Elektroniği - - - - - - - - - -
PHYS515 Yoğun Madde Teorisi - - - - - - - - - -
PHYS516 Yarıiletkenler Fiziği - - - - - - - - - -