AKTS - Optik Haberleşme Sistemleri

Optik Haberleşme Sistemleri (EE406) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Optik Haberleşme Sistemleri EE406 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 310 ve EE 316
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Optik iletim sistemlerinin parçalarının tanımlanması ve optik tekniklerin tanımlanması
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Lazer diyotların, fiberoptiklerin, optik toplayıcıların tespiti ve bu parçaların farklı yapılardan ve malzemelerden nasıl etkilendiğinin analizi
  • LED lerin, lazer diyotların ve PIN fotodedektörlerin ( spektral özellikleri, band genişliği ve devreleri) analizi ve optik sistemlerde uyugulaması
  • Tek ve çoklu mod fiberoptik kabloların temeli, karşılaştırılması
  • Optik iletişimin tasarımı ve analizi
  • AKtif ve pasif optik bileşenlerin analog ve dijital sinyal için tasarımı
Dersin İçeriği Optik lif yapıları, dalgakılavuzlama ve üretim, zayıflama, sinyal bozulması, kip bağlaşımı, LED ve LASERler, güç bağlaştırma, fotoalgılayıcılar, optik alıcılar, noktadan noktaya bağlar, hat kodlama, evreuyumlu optik sistemler, fotonik anahtarlama, kılavuzsuz optik haberleşme sistemleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fiber Optik İletişim Bu haftanın konularına göz atmak
2 Fiber Optik: Yapısı ve Dalga modeli Geçen Haftanın Tekrarı
3 Fiber optiklerde bozunma Geçen Haftanın Tekrarı
4 Optik Kaynaklar, Güç yerleşimi ve çiftlenim Geçen Haftanın Tekrarı
5 Optik Kaynaklar, Güç yerleşimi ve çiftlenim Geçen Haftanın Tekrarı
6 Fotodetektörler Geçen Haftanın Tekrarı
7 Optik Toplayıcı İşlemi Geçen Haftanın Tekrarı
8 Optik Toplayıcı İşlemi Geçen Haftanın Tekrarı
9 Dijital İletim Sistemi Geçen Haftanın Tekrarı
10 Analog Sistemler Geçen Haftanın Tekrarı
11 WDM Konsepti ve Bileşenleri Geçen Haftanın Tekrarı
12 Optik Yükselticiler Geçen Haftanın Tekrarı
13 Optik Ağlar Geçen Haftanın Tekrarı
14 Ölçüm Standartları, Göz paternleri, zayıflama, dispersiyon ölçümleri Geçen Haftanın Tekrarı
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Geçen Haftanın Tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Geçen Haftanın Tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Gerd Keiser, 'Optical Fiber Communications' third edition, McGraw-Hill (2000)
Diğer Kaynaklar 2. Govind P. Agrawal, “Fiber-Optic Communication Systems”, 2nd ed., JohnWiley & Sons, Inc. (1997)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 4
Genel Sınav/Final Juri 1 3
Toplam 8 37
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 10 60
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 128