ECTS - - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tezli)

UYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beceriler 1 - Sınırlı ya da eksik veriyi kullanarak bilgiyi tamamlayabilme becerisi kazanır. X X X
2 - Mühendislik problemlerini tanımlar, çözmek için yöntemler geliştirir ve çözümlerde yenilikçi teknikleri uygular X X X X X X
3 - Diğer disiplinlere mensup kişilerle araştırma çalışmasına yönelik bilgi alışverişi ve işbirliği yapabilir. X X
Bilgi 2 - Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. Bunları yaparken güncel teknik ve yöntemleri öğrenir ve kullanır. Konuyla ilgili kısıtlar hakkında bilgi sahibi olur. X X X X X
2 - Araştırma ve ilgili çalışmaları yaparken mesleki etik kurallarının bilincinde hareket eder. X
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 - Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. X X X X X X
3 - Bilgi ve veri toplama süreçlerinden elde ettiği deneyimi değişik disiplinlere uyarlama ya da onlara ait bilgilerle birleştirme yeteneği kazanır. X
4 - Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular. X X X
Öğrenme Yetkinliği 1 - Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. X X
2 - Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular. X X X
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Yeterlilikleri Çerçevesi B1 Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X X
3 - Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. X X
Alana Özgü Yetkinlik 2 - Elektrik-Elektronik Mühendisliği çalışma alanları ile ilgili literatürü tarayabilir, gerekli bilgileri ayrıştırabilir ve bunlardan yararlanarak yeni yöntemler ve teknikler geliştirebilir. X X X X
3 - Disiplin ile ilgili çalışmalarda modern yazılım araçlarını ve ilgili donanımları kullanabilir. X X X X X