ECTS - - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tezli)

1) Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek.
2) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek.
3) Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek.
4) Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5) Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6) Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7) Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8) Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9) Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10) Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.