ECTS - - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tezli)

Tezli Y.Lisans Programı öğrencileri modern araştırma için motive etmeyi ve onları Doktora programına hazırlamayı hedeflemektedir. Yüksek Lisans Tezini başarmak gereklidir. 

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Mezuniyet ünvanı EE Mühendisliğinden farklı olan veya Mezuniyet ünvanı lisans düzeyinde olmayan öğrencilerin bilimsel hazırlık derslerini geçmeleri gereklidir. Bölüm Y.Lisans Program Komitesi, her bir öğrenci için, lisans müfredatındaki EE2XX ve/veya EE3XX kodlu derslerden iki veya daha fazlasını Bilimsel Hazırlık dersi olarak belirler. Bilimsel Hazırlık derslerinin toplam kredisi en az 6 olmalıdır. Bilimsel Hazırlık programı bir yılda tamamlanmalıdır. Herbir dersten en az DD notu alınmalı ve not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olmalıdır. Bir öğrenci Bilimsel Hazırlık programı esnasında en fazla bir lisansüstü ders alabilir. Bilimsel Hazırlık programına devam eden öğrencilerin ayrıca iki lisans dersi almaları tavsiye edilir. Bu dersler Y.Lisans programının zorunlu ders yükü içinde sayılabilirler.

Tez Danışmanı 

En geç birinci dönemin sonunda, öğrencinin başvurusu üzerine ve Bölümün tavsiyesi ile, öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu tarafından bir tez danışmanı atanır. (Bunun için "Y. Lisans Tez Danışmanı Atama Formu" doldurulmalıdır.)

Özel Öğrenciler

Diploma Denklik Belgesi olmayan öğrencilerin ders bazında “Özel Öğrenci” olarak kayıt olmaları mümkündür.