ECTS - - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tezli)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
EE506 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler 3 0 3 5
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri 3 0 3 5
EE504 Sistem Analizine Giriş 3 0 3 5
EE589 Mezuniyet Semineri 0 0 0 5
EE597 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 80
FBE-EE-AE1FA1 Alan Seçmelii 0 0 3 5
FBE-EE-AE1FA2 Alan Seçmelii 0 0 3 5
FBE-EE-AE1FA3 Alan Seçmelii 0 0 3 5
FBE-EE-AE1FA4 Alan Seçmelii 0 0 3 5
Toplam 9 0 21 120

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
EE503 Doğrusal Sistemler Teorisi 3 0 3 5
EE505 Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları 3 0 3 5
EE519 Konuşma İşleme ve Uygulamaları 3 0 3 5
EE525 Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri ile Gömülü Sistem Tasarımı 3 0 3 5
EE531 Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı 3 0 3 5
EE533 Kablosuz Ağlar 3 0 3 5
EE539 Optik Haberleşme 3 0 3 5
EE542 Elektronik Harp Sistemleri 3 0 3 5
EE543 Haberleşme Ağı Tasarımı 3 0 3 5
EE545 Radar Sinyal İşleme 3 0 3 5
EE551 Güç İletim Hatları Mühendisliği 3 0 3 5
EE553 Elektrik Makinalarının Dinamiği 3 0 3 5
EE571 Sayısal Sinyal Analizi 3 0 3 5
EE572 Haberleşme ve Sinyal İşleme Uygulamaları 3 0 3 5
EE573 Bilgisayarla Görme 3 0 3 5
EE574 İleri Mühendislik Elektromanyetiği 3 0 3 5
EE575 RF Entegre Devre Tasarımı 3 0 3 5
EE585 Özel Konular 3 0 3 5
EE403 Haberleşme Ağları 3 0 3 5
EE405 Antenler ve Yayılım 3 0 3 5
EE406 Optik Haberleşme Sistemleri 3 0 3 5
EE408 Uydu Haberleşmesi 3 0 3 5
EE410 Haberleşme Elektroniği 3 0 3 5
EE422 İstatistiksel Sinyal İşleme 3 0 3 5
EE423 Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları 3 0 3 5
EE424 Uyarlanır Sistemler and Sinyal İşleme 3 0 3 5
EE426 Gerçek Zamanlı Sinyal İşleme 3 0 3 5
EE432 VLSI Tasarım 3 0 3 5
EE433 RF Mikroelektroniği 3 0 3 5
EE434 Mikrodalga Devre Tasarımı 3 0 3 5
EE445 Robotiğe Giriş 3 0 3 5
MATE462 Nanomalzemeler 3 0 3 5
EE402 Kablosuz Haberleşme 2 2 3 5
EE404 Radar Sistemleri 2 2 3 5
EE435 Optoelektronik 3 0 3 5
EE401 Sayısal Haberleşme 2 2 3 5
EE448 Örüntü Tanıma 3 0 3 5
EE431 Yarıiletken Cihazlar ve Modelleme 3 0 3 5
EE421 Sayısal Görüntü İşleme 2 2 3 5
EE425 HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım 2 2 3 5
EE428 Biyomedikal Sinyaller ve Ölçüm 3 0 3 5
EE451 Güç Sistemleri Analizi 3 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
ENE428 Elektrik Santralleri 3 0 3 5
ENE421 Hidrojen Teknolojileri 3 0 3 5
CMPE538 İleri Bilgisayar Ağları 3 0 3 5
CMPE225 Nesne Tabanlı Programlama 3 2 4 8
CMPE323 Algoritma 3 0 3 7
EE222 Mikrodenetleyiciler 3 2 4 7
MDES618 Mühendislikte Olasılık Metotları 3 0 3 5
MDES655 Doğrusal Optimizasyon 3 0 3 5
SE550 Yazılım Mühendisliği 3 0 3 5
ISE511 Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi 3 0 3 5
MECE522 Kontrol Mühendisliği II 3 0 3 5
EE611 Algılama ve Kestirim 3 0 3 5
EE606 Özel Konular 3 0 3 5
ENE430 Binalarda Enerji Sistemleri 3 0 3 5
SE422 Veri Bilimine Giriş 3 0 3 5
EE623 Radar Kesit Alanı Azaltımı Yöntemleri 3 0 3 5
EE452 Yüksek Gerilim Tekniği 3 0 3 5
CMPE462 Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 5
CE566 İnşaat Mühendisliğinde İleri Matematiksel Yöntemler 3 0 3 5
ISE543 Internet Güvenliği ve Meşru Haklama 3 0 3 5
MDES631 Mühendislik Risk ve Karar Analizi 3 0 3 5
ISE501 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ME601 İleri Mühendislik Matematiği 3 0 3 5
EE612 Doğrusal Olmayan Sistemler 3 0 3 5
CMPE572 Hesaplama Teorisinin Temelleri 3 0 3 5
ISE502 Kurumsal Yönetim ve Değişim 3 0 3 5
SE571 Çevik Yazılım Geliştirme Yaklaşımları 2 2 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
ENE308 Güneş Enerjisi Teknolojileri 3 1 3 5
PHYS502 Elektromanyetik Teori 3 0 3 5
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme 3 0 3 5
MECE574 Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknoloji 3 0 3 5
SE558 Yazılım Mimarisi 3 0 3 5
SE544 Yazılım Mühendisliğinin Bilişsel Yönleri 3 0 3 5
CMPE555 Öneri Sistemlerine Giriş 3 0 3 5
MECE521 Kontrol Mühendisliği I 3 0 3 5
EE449 Mühendisler için Örüntü Sınıflandırma ve Duyarga Uygulamaları 3 0 3 5
CMPE543 Büyük Veri Çözümlemeleri 3 0 3 5
EE621 Hesaplamalı Elektromanyetik 3 0 3 5
SE546 Sağlık Bilişiminde Karar Destek 3 0 3 5
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü 3 0 3 5
MDES650 İleri Sistem Benzetimi 3 0 3 5
MDES621 Sayısal Lineer Cebir 3 0 3 5
MDES654 Karar Verme Analizi 3 0 3 5
EE454 Güç Elektroniği 3 2 4 5
PHYS515 Yoğun Madde Teorisi 3 0 3 5
PHYS516 Yarıiletkenler Fiziği 3 0 3 5
Toplam 264 19 273 457