AKTS - Antenler ve Yayılım

Antenler ve Yayılım (EE405) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Antenler ve Yayılım EE405 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 310
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
 • Prof. Dr. Elif Aydın
 • Öğr. Gör. Çağlayan DURLU
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı antenlerle ilgili temel kavramları sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Antenden ışıyan alanları hesaplamak için Maxwell eşitlikleriyle hesaplama yapabilir ve vektör cebir uygulayabilir.
 • Işıma mekanizmasını, temel anten ilkelerini ve anten parametrelerini tanımlayabilir.
 • Farklı tipteki antenleri anlarve analiz etmek için anten parametrelerinden faydalanabilir.
 • Verilen özelliklere göre anten sistemi tasarlayabilir ve farklı durumlar için en iyi anten tipini seçebilir
 • Benzetim araçları kullanarak mikroşerit anten ve anten dizileri tasarlayabilir
 • Literatürde ve pratik açıdan yerleştirilen veya binalardaki antenlerde karşılaşılabileceği ileri seviyedeki antenlerin analizini anlayabilir.
 • Anten performansının altında yatan temel ilkelerle birlikte anten tasarım ilkeleri ve pratik senaryolardaki yayılım ile ilgili sıkı bir alt yapıya sahip olabilir.
 • Anten analizi için MATLAB programı yazabilir
 • yazılı iletişim yeteneklerini zenginleştirebilirler
Dersin İçeriği Maxwell denklemlerinin tekrarı ve ışıma, temel antenler ve parametreleri, dizi teorisi, genişbantlı antenler, açıklık antenler, mikroşerit antenler ve tasarım konuları, ölçme teknikleri, anten parametrelerinin ölçümü, Yerküre üzerinde dalga yayılımı, atmosferde, uzayda, kentsel ve kapalı alanlarda elektromanyetik dalgalar,yol, frekans, anten tasarı

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Maxwell eşitliklerinin tekrarı ve ışıma EE 310 ders notlarını tekrar etmek
2 Anten örüntüleri, ortalama güç, ışıma yoğunluğu, yönlülük Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
3 Kazanç, verimlilik, empedans, kayıp direnci, iletim hatları, alıcı/verici sistemleri Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
4 Kutuplanma, eşdeğer alan, verim açıklığı, Friis iletim eşitliği, radar sistemeleri, radar kesit alanı Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
5 Işıma alanları, gerilim fonksiyonunu kullanma, uzak alanlar Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
6 Tel antenler: sonsuz küçük çift kutuplu anten, Poynting teoremi, toplam güç, ışıma direnci Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
7 Kısa-çift kutuplu anten Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
8 merkez beslemeli-çift kutuplu anten Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
9 yarım dalga-çift kutuplu, çift kutup özellikleri, Görüntü teoremi, Toprak üzerindeki antenler, Tek-kutuplu antenler Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
10 Anten dizileri • geniş bant diziler ( Broadside ve end-fire diziler) • Hansen-Woodyard dizisi Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
11 iki terimli dizi antenler Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
12 Haberleşme linkleri: Sistem gürültüsü, anten gürültüsü Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
13 Haberleşme linkleri: yeryüzü, gökyüzü gürültüsü. Bant genişliği, bilgi oranları ve hata arasında denge kurma. Yeryüzü linkleri, Uydu linkleri, hücresel linkler. Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
14 Yayılım etkileri: Atmosfer. İyonosfer. Çoklu yol problemleri, yeryüzünden yansıma, kentsel alanlardan yansıma. Yüzey dalga yayılımı. Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Balanis, C.A., Antenna Theory: Analysis and Design, 2nd ed., John Wiley and Sons, 1997
2. Kraus, J. D., Marhefka, R. J., Antennas for all applications, 3rd ed., Mc Graw Hill, 2002
Diğer Kaynaklar 3. Collin, R.E., Antennas and Radiowave Propagation, McGraw Hill, 1985

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 5
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 2 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 2 12 24
Raporlar
Ödevler 6 2 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 116