AKTS - İleri Mühendislik Elektromanyetiği

İleri Mühendislik Elektromanyetiği (EE574) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Mühendislik Elektromanyetiği EE574 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 309
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Elif AYDIN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, temel elektromanyetik problemlerini hem anlama hem de çözebilme yeteneğini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Matematik ve fizik bilimleri mantığını nasıl doğru şekilde düşünüldüğünü öğrenerek elektromanyetik dalgalarla ilgili temel problemlerin sonuçlarını ve kısa ve özlü çözümlerini hem yapılandırabilir ve hem de elde edebilir, • Örneklerle birlikte ışıma ve saçılma problemlerinin temellerini anlayabilir, • Moment metodu gibi nümerik metotları kullanabilir, • Silindir, küre veya kama şeklindeki kanonik objelere yaklaşımlar ve gerekli teoremlerin uygulanmasıyla hem ileri (ışıma) ve hem de ters (saçılma) problemlerini çözmede kullanılacak aynı eşitlik setlerinin nasıl olduğunu anlayabilir, • Radar örneklerine uygulanan saçılma genliği ve ara kesit ve kavramlarını tanıtarak saçılma için tanımları ve hesaplama metotlarını anlayabilir, • Saçılma ve ters problemleri pratik açıdan ve literatürde karşılaşılabilecek diğer ileri analizleri anlayabilir, • Saçılma ve ters problemler için MATLAB programları yazabilir.
Dersin İçeriği Temel kavram ve kuramlar; dalga denklemleri ve çözümü; dalgaların iletken ve dielektrik nesneler tarafından saçılması, ara kesitler ve saçılma genliği, radar denklemleri, Rayleigh saçılması, Born yaklaştırımı, fiziksel optik yaklaştırımı; integral denklemler; moment yöntemi; ters saçılma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Maxwell’s Eşitlikleri. Yapısal parametreler ve ilişkileri
2 Güç ve enerji. Harmonik Elektromanyetik Alanlar Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek
3 Harmonik Elektromanyetik Alanların çözümleri Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek
4 • Ara kesitler ve saçılma genliği • Radar denklemleri • Ara kesitlerin genel özellikleri Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek
5 İletken kamadan saçılma Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek
6 • Küresel cisimler için Rayleigh saçılması • Elips cisimler için Rayleigh saçılması Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek
7 Rayleigh-Debye Saçılması (Born Yaklaştırımı) Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek
8 İletken cisim için ara kesit saçılması Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek
9 Fiziksel optik yaklaştırımı Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek
10 İntegral Denklemler Yöntemi Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek
11 Moment Yöntemi Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek
12 Ters saçılma- Radon Dönüşümü Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek
13 Fiziksel optik ters saçılma Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek
14 Hologram ters saçılma problemleri Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem konularının tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem konularının tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Balanis, C.A., Antenna Theory: Analysis and Design, 2nd ed., John Wiley and Sons, 1997
2. Jin Au Kong, Electromagnetic Wave Theory, John Wiley&Sons Inc., 1990
Diğer Kaynaklar 3. R. F. Harrington, Time-Harmonic Electromagnetic Fields, McGraw-Hill Book Company, Inc., N.Y., 1961

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 15
Sunum - -
Projeler 3 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 35
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 12 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 3 10 30
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 123