AKTS - Binalarda Enerji Sistemleri

Binalarda Enerji Sistemleri (ENE430) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Binalarda Enerji Sistemleri ENE430 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Cihan Turhan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere bir binadaki enerji üretimini ve tüketimini nasıl verimli bir şekilde analiz edebileceğinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öğrencilere, binanın çeşitli yüzeylerinde gerçekleşen ısı kayıpları ve bu ısı kayıplarının nasıl azaltılacağı, bina içinde iklimlendirmenin nasıl gerçeleştirilebileceği, elektrikli alet ve yakıt şeçimi gibi konular anlatılacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bina zarfını ve bina zarfının enerji verimliliği konusundaki önemini kavramak
  • Binalardaki ısı kaybının kaynaklarını öğrenmek ve bunların yalıtımını sağlamak
  • Isıtma-havalandırma-iklimlendrime sistemlerinin binalara uygulanmasını öğrenmek
  • Binalardaki su, akaryakıt ve elektirik tüketiminin analizini yapabilmek
  • Binalardaki enerji verimliliği konusunda ulusal ve uluslararası standartlar hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Bina yapısı, ısıtma-havalandırma-iklimlendrime sistemleri, yüzeylerdeki ısı kayıplarının hesaplanması ve yalıtımı, binalarda su, akaryakıt ve elektrik tüketimi, binalarda enerji verimliliği üzerine ulusal ve uluslararası standartlar ve yönetmelikler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bina zarfları
2 Mesken konforu için iklimlendirme
3 Binalardaki dış yüzeylerde ısı kaybı
4 Binalardaki dış yüzeylerde ısı kaybı
5 Yalıtım
6 Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri
7 Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri
8 Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri
9 Binalarda aydınlatma
10 Ara Sınav
11 Binalarda altyapı hizmetleri yönetimi
12 Binalarda altyapı hizmetleri yönetimi
13 Binalarda merkezi ısıtma
14 Binalarda enerji verimliliği üzerine ulusal ve uluslararası standart ve yönetmelikler
15 Binalarda enerji verimliliği üzerine ulusal ve uluslararası standart ve yönetmelikler
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Energy Management Handbook, S. Doty, W.C. Turner, The Fairmont Press, 7th edition (2009)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 136