AKTS - Elektrik Makinalarının Dinamiği

Elektrik Makinalarının Dinamiği (EE553) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Elektrik Makinalarının Dinamiği EE553 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Elektromekanik enerji dönüşümü veya eşdeğeri bir ders
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
 • Yrd. Doç. Dr. Nuh ERDOĞAN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı • Elektrik makinalarının dinamik davranışlarını incelemek amacıyla kullanılan modellerin elde edilmesi • Elektrik makinalarının dinamik davranışlarının analitik yolla elde edilmesi • Dinamik davranışların bilgisayarda benzetimlerinin yapılması
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • • Elektrik makinalarında kullanılan magnetik devrelere ilişkin temel kavramların öğrenilmesi (1)
 • • Elektromekanik enerji dönüşümüne ilişkin temel ilkelerin öğrenilmesi (2)
 • • Üç fazlı sistemlerin iki fazlı sisteme dönüştürülmesi (3)
 • • Transformatörlerin dinamik davranışlarının analitik yolla elde edilmesi (4), (5)
 • • DC motor sürücü sistemlerin modellerinin elde edilmesi (6), (7)
 • • Senkron generatörlerin dinamik davranışlarının analitik yolla elde edilmesi (8), (9)
 • • Sürekli mıknatıslı senkron makina (PMSM) sürücü modellerinin elde edilmesi (10)
 • • Endüksiyon makinalarının dinamik davranışlarının analitik yolla elde edilmesi (11), (12)
 • • Tek fazlı asenkron motorların temel prensiplerinin öğrenilmesi (13)
 • • Asenkron motorların hız kontrol sistemlerinin öğrenilmesi (14)
 • • Elektrik makinalarının dinamik benzetimlerinin MATLAB/SIMULINK ortamında yapılması (5), (7), (9), (12)
Dersin İçeriği Magnetik devreler, MMK, akı dağılımı, döndürme momenti ve endüklenen gerilim, Park denklemleri, transformatörlerin, DA, endüksiyon, senkron makinaların ve PMSM?lerin modellenmesi, DA motor sürücüleri, senkron generatör geçici rejim davranışları, endüksiyon makinalarda dengesiz durum, tek fazlı asenkron motorlar, asenkron motor sürücüleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektrik makinaların temelleri Bu haftanın konularına göz atmak
2 Elektromekanik enerji dönüşümü teorisi Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
3 D-Q Model teorisi Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
4 Transformatörlerin dinamik modellenmesi Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
5 Transformatörlerin geçici rejim davranışları Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
6 DA Makinaların dinamik modellenmesi Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
7 DA Makinaların geçici rejim davranışları Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
8 Senkron makinaların dinamik modellenmesi Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
9 Senkron makinaların geçici rejim davranışları Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
10 Sürekli Mıknatıslı Senkron Makinalar Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
11 Endüksiyon makinaların dinamik modellenmesi Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
12 Endüksiyon makinaların geçici rejim davranışları Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
13 Endüksiyon makinaların dengesiz çalışma durumları Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
14 Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak Asenkron motor sürücüleri
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem konularının tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem konularının tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Paul C. Krause, Oleg Wasynczuk, and Scott D. Sudhoff, “Analysis of Electric Machinery and Drive Systems”, 3rd Ed., IEEE Press, 2002.
2. Chee-Mun Ong, "Dynamic Simulation of Electric Machinery Using MATLAB/SIMULINK", Prentice Hall PTR, (1998)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 12 20
Sunum - -
Projeler 3 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 3 10 30
Raporlar
Ödevler 12 5 60
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 4 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 229