AKTS - Sayısal Haberleşme

Sayısal Haberleşme (EE401) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sayısal Haberleşme EE401 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 316
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Deney, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Ali Kara
  • Yrd. Doç. Dr. Yaser Dalveren
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sayısal iletişim ve alıcı sistemlerinine yönelik temel bilgileri sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sayısal haberleşme sisteminin çalışmasını ve özellikle sayısallaştırma ile temel bant sinyal formları tanımlayabilme
  • bazi önemli geçen band modülasyon tiplerini (ikili ve M'li) tartışabilme
  • gürültünün sayısal haberleşme sistemlerinde bit hatalarına nasıl sebep olduğunu ve alıcı tasarımını tartışabilme
  • verilen kısıtlar altında en uygun geçen bant modülasyonu tipini seçebilme, bant genişliği ile güç ve bit hata oranı arasında seçim yapabilme
  • sayısal haberleşme sistemlerinde farklı işlemlerin analizinde bilgisayar ve uygulamalarını kullanabilme
Dersin İçeriği Sayısal haberleşme sistemlerine giriş, haberleşme sistemlerinde sayısallaştırma, temel bant ve geçen bant iletişim/modülasyon teknikleri, Gauss gürültüsü altında sayısal modülasyon tiplerinin başarım analizleri, sayısal haberleşme tekniklerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Sayısal haberleşme teknikleri/sistemlerine yönelik bilgisayar b

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, sayısal haberleşme sinyalleri ve sistemlerine giriş, sayısallaştırma işlemi-1 Ders notlarını indirip, çalışınız
2 Dersin tanıtımı, sayısal haberleşme sinyalleri ve sistemlerine giriş, sayısallaştırma işlemi-2 Ders notlarını indirip, çalışınız
3 Temel bant sinyaller ve darbe modülasyonu, örnekleme ve darbe sinyallerinin bilgisayar benzetimleri-1 Ders notlarını indirip, çalışınız
4 Temel bant sinyaller ve darbe modülasyonu, örnekleme ve darbe sinyallerinin bilgisayar benzetimleri-2 Ders notlarını indirip, çalışınız
5 Temel bant sinyaller ve darbe modülasyonu, örnekleme ve darbe sinyallerinin bilgisayar benzetimleri-3 Ders notlarını indirip, çalışınız
6 1. Arasınav Tüm ders notlarına çalışınız
7 Temel bant modülasyonlarda algılama/alıcı tasarımı, uyumlu filtre ve gürültülü sinyallerin alıgılanması-1 Ders notlarını indirip, çalışınız
8 Temel bant modülasyonlarda algılama/alıcı tasarımı, uyumlu filtre ve gürültülü sinyallerin alıgılanması-2 Ders notlarını indirip, çalışınız
9 Temel bant modülasyonlarda algılama/alıcı tasarımı, uyumlu filtre ve gürültülü sinyallerin alıgılanması-3 Ders notlarını indirip, çalışınız
10 Temel bant haberleşme sistemlerinde filtreleme ve kanal etkileri, Nyquist kriteri, M'li modülasyon Ders notlarını indirip, çalışınız
11 2.Arasınav Tüm ders notlarına çalışınız
12 Geçen band(bandpass) modülasyonu ve gürültü altında alıcı/algılama yapıları, ikili ve M'li anahtar kaydırmali modülasyon teknikleri-1 Ders notlarını indirip, çalışınız
13 Bandpass modulation and receiver structure under noise, binary and M-ary shift keying techniques-2 Ders notlarını indirip, çalışınız
14 Geçen band(bandpass) modülasyon tekniklerinin karşılaştırılması, band genişliği ve güç kısıtları altında haberleşme sistemleri, modülasyon tip ve çeşitlerinin seçimi Ders notlarını indirip, çalışınız
15 Dönem konularının tekrarı Ders notlarını indirip, çalışınız
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Ders notlarını indirip, çalışınız

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Haykin, S. and Moher, M., “Communication Systems”, 5th ed., John Wiley&Sons, 2010.
2. Sklar, B., “Digital Communications: Fundamentals and Applications”, 2nd ed.,Prentice-Hall, 2001.
Diğer Kaynaklar 3. Couch, L.W, “Digital and Analog Communicatin Systems”, 7th ed., Prentice Hall, 2007.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 10 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 12 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek.
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek.
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek.
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar 10 2 20
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 10 1 10
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 13 13
Toplam İş Yükü 125