AKTS - Radar Sistemleri

Radar Sistemleri (EE404) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Radar Sistemleri EE404 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 310 ve EE 316
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Yaser DALVEREN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, radar sinyal ve sistemlerine yönelik temel bilgileri sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • temel alıcı ve verici bileşenleri ile radar sistemlerinin çalışma prensiplerini anlatalabilme
  • radar sinyallerini zaman ve frekans boyutunda tanımlayabilme, temel tasarım parametrelerini tanımlayabilme
  • alıcı gürültüsü de dahil olmak üzere basit bir radar denklemeni çıkarabilme
  • menzil ve hız belirsizliğimi tanımlayabilme, darbe doppler ve MTI gibi farklı radar modlarını kıyaslayabilme
  • radarlardaki farklı izleme tekniklerini kıyaslayabilme
  • verilen kısıtlar veya hedefler için bir radar sisteminin temel parametrelerini hesaplayabilme
Dersin İçeriği Radar çalışma prensibi, radar denklemi ve algılama sistemleri, CW ve FM radarlar, darbeli ve MTI radarlar; arama ve izleme sistemleri, radar sistemlerinin analizi: kanal, antenler, verici ve alıcı yapıları; radar sistemlerinde güncel konular.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve radar sistemine genel bakış Ders notlarını indirip, çalışma yapınız
2 Teme radar denklemi, radar çalışma prensipleri, radar tarihi, frekans bantları ve terimler Ders notlarını indirip, çalışma yapınız
3 Radar menzil denkleminin çıkarılması, alıcı gürültüleri ve sinyallerin algılanma süreci-1 Ders notlarını indirip, çalışma yapınız
4 Radar menzil denkleminin çıkarılması, alıcı gürültüleri ve sinyallerin algılanma süreci-2 Ders notlarını indirip, çalışma yapınız
5 Doppler etkisi, CW radarı, FMCW çalışması, MTI calışması ve filtre tasarımları-1 Ders notlarını indirip, çalışma yapınız
6 Doppler etkisi, CW radarı, FMCW çalışması, MTI calışması ve filtre tasarımları-2 Ders notlarını indirip, çalışma yapınız
7 1. Arasınav Ders notlarını çalışınız
8 PRF tipleri ve karşılaştırmaları, darbe doppler radarı, MTI ve darbe doppler radar karşılaştırması-1 Ders notlarını indirip, çalışma yapınız
9 PRF tipleri ve karşılaştırmaları, darbe doppler radarı, MTI ve darbe doppler radar karşılaştırması-2 Ders notlarını indirip, çalışma yapınız
10 Arama ve gözlem radarları, radarı tasarımı, tarama tipleri, antenler ve diğer konular-1 Ders notlarını indirip, çalışma yapınız
11 Arama ve gözlem radarları, radarı tasarımı, tarama tipleri, antenler ve diğer konular-2 Ders notlarını indirip, çalışma yapınız
12 İzleme radarları, izleme tipleri, ardışık hüzmeleme, konik tarama ve tekdarbe çalışma prensipleri Ders notlarını indirip, çalışma yapınız
13 Radar teknikleri, darbe sıkıştırma, CFAR ve radar sistemlerinde güncel konular Ders notlarını indirip, çalışma yapınız
14 Dönem konularının tekrarı Ders notlarını indirip, çalışma yapınız
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Ders notlarını çalışınız

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Skolnik,M.I., Introduction to Radar Systems , McGraw Hill, 2000.
Diğer Kaynaklar 2. Mahafza, B., Elsherbeni, A.Z., Matlab Simulations for Radar Systems Design, CRC Press, 2004.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 4 15
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 8 30
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 14 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar 4 6 24
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 8 5 40
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Toplam İş Yükü 124