AKTS - Kablosuz Ağlar

Kablosuz Ağlar (EE533) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kablosuz Ağlar EE533 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Herhangi bir haberleşme sistemi dersinin alınmış olması yeterlidir
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Ali Kara
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, kablosuz(telsiz) ağların temel prensiplerini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • bir kablosuz ağın çalışma diyagramının açıklanabilmesi
  • farklı kablosuz ağ standartlarının tartışılabilmesi ve karşılaştırılabilmesi
  • kablosuz ağlarda geçmiş ve gelecekteki teknolojilerin tartışılabilmesi
  • kablosuz ağlar ile ilgili herhangi bir konuda araştırma ve sunum yapabilme
Dersin İçeriği Kablosuz ağlarda planlama, kapasite ve sinyal-girişim oranı (SIR), hareketlilik ve güç yönetimi; kablosuz ağlarda güvenlik; gezgin veri ağları, "ad hoc" ağlar, IEEE 802;11 ve WLAN, ATM ve HIPERLAN; WPAN, Wi Fi, Bluetooth ve HomeRF; kablosuz ağlarda girişim problemleri, kablosuz yer tespit ve lokalizayon sistemleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, kablosuz ağlara giriş Ders notlarına bakınız
2 Kablosuz ağ temelleri ve gelişimi Ders notlarına bakınız
3 Kablosuz haberleşme sistemlerinin temelleri, çalışma prensipleri-1 Ders notlarına bakınız
4 Kablosuz haberleşme sistemlerinin temelleri, çalışma prensipleri-2 Ders notlarına bakınız
5 Birinci nesil (1N) kablosuz sistemler Ders notlarına bakınız
6 İkinci nesil (2N) kablosuz sistemler Ders notlarına bakınız
7 Üçüncü nesil (3N) kablosuz sistemler Ders notlarına bakınız
8 Arasınav Ders notlarına bakınız
9 Dördüncü nesil (4N) kablosuz sistemler Ders notlarına bakınız
10 Uydu haberleşme ağları Ders notlarına bakınız
11 Sabit kablosuz ağlar (proje çalışmaları) Proje çalışmasını tamamlayınız, ders notlarına bakınız
12 Kişisel ağlar (proje çalışmaları) Proje çalışmasını tamamlayınız, ders notlarına bakınız
13 Proje çalışmaları Proje çalışmasını tamamlayınız
14 Proje çalışmaları Proje çalışmasını tamamlayınız
15 Dönem konularının tekrarı Ders notlarına bakınız
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Ders notlarına bakınız

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Nicopolitidis, P. et al., Wireless Networks, John Wiley and Sons, 2003.
Diğer Kaynaklar 2. Goldsmith, A., Wireless Communications, Cambridge Univ. Press, 2005.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 10
Ödevler 5 10
Sunum 5 10
Projeler 8 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 25 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek.
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek.
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek.
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 5 5 25
Projeler 5 5 25
Raporlar
Ödevler 5 2 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 2 10
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 127