AKTS - Kontrol Mühendisliği I

Kontrol Mühendisliği I (MECE521) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kontrol Mühendisliği I MECE521 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MECE306
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilere sistemlerin durum uzayında inceleyebilme becerilerinin verilmesi. Doğrusal ve doğrusal olmayan sistemlerin kararlılık analizlerinin yapılabilmesi için gerekli bilgilerin edinilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Durum uzayında doğrusal sistemlerin tanımlamaları, analizleri öğrenilmesi,
  • Durum uzayında doğrusal ve doğrusal olmayan sistemlerin kararlılıklarının anlaşılması,
  • Doğrusal olmayan sistemlerin analizleri de çalışılması.
Dersin İçeriği Sistemlerin durum uzayında analizleri, durum geribesleme, gözlemleyiciler, Lyapunov kararlılık teorisi, faz portreleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Durum uzayında analiz Geçerli Değil
2 Durum uzayında analiz Geçerli Değil
3 Kontrol edilebilirlik, gözlemlenebilirlik, kararlı hale getirebilirlik, bulunabilirlik Geçerli Değil
4 Durum geribeslemesi Geçerli Değil
5 Kök yerleştirme Geçerli Değil
6 Gözlemleyiciler Geçerli Değil
7 PHB testleri Geçerli Değil
8 Kararlılık Geçerli Değil
9 Kararlılık Geçerli Değil
10 Lyapunov kararlılık teorisi Geçerli Değil
11 Lyapunov kararlılık teorisi Geçerli Değil
12 Faz portreleri Geçerli Değil
13 Tanım fonksiyon analizi Geçerli Değil
14 Tanım fonksiyon analizi Geçerli Değil
15 Problem Saati Geçerli Değil
16 Genel Sınav Geçerli Değil

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Modern Control Design with Matlab and Simulink, A. Tewari, ISBN: 0-471-496790, Wiley, 2002.
Diğer Kaynaklar 2. Ogata, K., Modern Control Engineering, 5th Ed., Prentice-Hall, 2002.
3. Franklin, G. F., Powell, J. D., Emami-Naeini, A., Feedback Control of Dynamic Systems, 4th Ed., Prentice-Hall, 2002.
4. Kuo, B. C. and Golnaraghi, F., Automatic Control Systems, 8th Ed., John Wiley and Sons, Inc., 2003.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 15
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 4 40
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 11 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 25 25
Raporlar
Ödevler 5 6 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 4 10 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 18 18
Toplam İş Yükü 225