AKTS - HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım

HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım (EE425) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım EE425 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 203
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Efe Özbek
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı To teach how digital circuits can be designed and represented using a hardware description language, and implemented on a programmable device.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Davranışsal tasarım elemanlarıyla senkron Ardışıl devreleri tanımlayan Verilog kodu yazabilir.
  • Verilen mantıksal tanımlardan hareketle RTL düzeyinde veriyollu sonlu durum makinalarını tasarlayabilir .
  • Veriyollu sonlu durum makinalarını tanımlayan Verilog kodları yazabilir.
  • Ardışıl devreleri sınamak için kod geliştirebilir.
  • Benzetim araçlarıyla ardışıl devrelerin çalışmasını doğrulayabilir.
  • Tasarımları bir FPGA üzerinde gerçekleştirip çalışmasını doğrulayabilir.
Dersin İçeriği Verilog donanım tanımlama dili kullanarak sayısal devrelerin, davranışsal, veri akışı ve yapısal modellemesi, Verilog dilinin yapıları, veriyollu sonlu durum makinelerinin Verilog ile tasarlanması; modern bilgisayar destekli tasarım (CAD) araçlarına giriş, sayısal devrelerin benzetim ve doğrulaması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Donanım tanımla dillerine (HDL) giriş, Verilog'a genel bakış: Birleşimsel devrelerin Verilog ile yapısal ve veri-akışı tanımlanması Ders notlarını gözden geçirin.
2 Verilog'a genel bakış: Birleşimsel devrelerin davranışsal temsili, sınama tezgahları, birleşimsel devrelerin benzetimi Ders notlarını gözden geçirin.
3 Verilog operatörleri, veri tipleri Ders notlarını gözden geçirin.
4 Sayıların verilogda temsil edilmesi, bit genişliği ayarı Ders notlarını gözden geçirin.
5 Always bloku, kodlama ilkeleri, kodlama örnekleri Ders notlarını gözden geçirin.
6 Kodlama örnekleri Ders notlarını gözden geçirin.
7 Sonlu durum makinelerinin tekrarı, tasarım örnekleri Ders notlarını gözden geçirin.
8 Sonlu durum makinelerinin zamanlama diyagramı, ASM çizelgesi Ders notlarını gözden geçirin.
9 Sonlu durum makinelerinin Verilog ile tanımı Ders notlarını gözden geçirin.
10 Sonlu durum makinesi kodlama örnekleri Ders notlarını gözden geçirin.
11 Sonlu durum makinesi kodlama örnekleri Ders notlarını gözden geçirin.
12 Düzenli ardışıl devrelerin Verilog ile tanımlanması: Yazmaçlar, kayan yazmaçlar, sayaçlar Ders notlarını gözden geçirin.
13 Veriyollu sonlu durum makineleri, Verilog ile tanımlama Ders notlarını gözden geçirin.
14 Veriyollu sonlu durum makineleri tasarım örnekleri Ders notlarını gözden geçirin.
15 Dönem sonu sınav Ders materyalini gözden geçiriniz
16 Dönem sonu sınav Ders materyalini gözden geçiriniz

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. FPGA Prototyping Using Verilog Examples, Chu

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 30
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar 7 2 14
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 6 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 124