AKTS - Uydu Haberleşmesi

Uydu Haberleşmesi (EE408) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uydu Haberleşmesi EE408 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 310 ve EE 401
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı uydu haberleşmesinin temel kavramlarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uzay bölütü ve yer küre bölütü analiz edebilir
  • İzafi yerküre- uydu geometrisini hesaplayabilir
  • Anten kazancını ve boyutunu belirleyebilir
  • Modülasyon, kodlama ve çoklu erişimi açıklayabilir
  • Tam bir uydu sistemi için hat analizi yapabilir
  • Diğer uydu sistemleri veya komşu karasal mikrodalga istasyonlarından dolayı oluşan farklı modlardaki karışmayı analiz edebilir
  • Uydu sistemleri ve onla ilgili yer istasyonları arasında analiz yapabilir.
Dersin İçeriği Uydu ile haberleşmeye giriş, yörüngeler ve fırlatma yöntemleri, yayılım karakteristikleri, yörünge sarsımları, yerdurağan yörünge, uzay bölütü, Yerküre bölütü, karışma, uydu erişimi, modülasyon teknikleri ve kodlama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uydu sistemlerine genel bir bakış Bu haftanın konularına göz atmak
2 Yörüngeler ve fırlatma yöntemleri Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
3 Yörüngeler ve fırlatma yöntemleri Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
4 Radyo dalga yayılımı Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
5 Kutuplanma Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
6 Antenler Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
7 Uzay bölütü Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
8 Yerküre bölütü Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
9 Karışma Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
10 Uydu erişimi Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
11 Uydu erişimi Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
12 Modülasyon teknikleri Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
13 Modülasyon teknikleri Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
14 Uydu haberleşmesinin gelecekteki yönü Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Roddy, D., Satellite Communications, Mc Graw Hill, 2001
Diğer Kaynaklar 2. Pratt, T. and Bostian,C. W., Satellite Communications, John Wiley&Sons, 1986.
3. Pritchard, W., Suyderhaut, H. and Nelson, R. A., Satellite Communications Systems Engineering, Prentice Hall, 1993.
4. Maral, G. and Bousquet, M.,Satellite Communications Systems: Systems, Techniques and Technology , John Wiley&Sons, 2002.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 10 50
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 126