AKTS - Gerçek Zamanlı Sinyal İşleme

Gerçek Zamanlı Sinyal İşleme (EE426) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Gerçek Zamanlı Sinyal İşleme EE426 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 306
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Deney, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders gerçek zamanlı sinyal işlemeye giriş yapmayı amaçlamaktadır. Dersin odağı, laboratuvar ortamında, ses işlemeye yönelik DSP eğitim takımlarını kullanarak, uygulamalı bir biçimde gerçek zamanlı sinyal işlemeye algoritmaları geliştirmeyi öğretmektir
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sabit ve kayar noktalı Sayısal sinyal işlemcilerinin (DSP) mimari ve temel işleyişini tanımlayabilme
  • Gerçek zamanlı DSP sistemleri üzerinde en kötü durum analizi yapabilme
  • DSP platformlarında hesaplama açısından verimli algoritmalar geliştirmek ve gerçekleştirmek
  • DSP kodunu optmize etmek (ör. Yazılım boruhattı ile)
  • FIR ve IIR filtrelerin farklı gerçekleştirme yapıları için blok çizelgelerini çizebilme ve herbirinin üstünlük ve sakıncalarını tanımlayabilme
  • DSP platformu üzerinde FIR ve IIR filtreleri gerçekleştirme, deneysel sonuçları teorik beklentilerle karşılaştırma ve tutarsızlıkların kaynağını bulma
Dersin İçeriği Texas Instruments TMS320C6x ailesi sabit ve kayan nokta işlemciler için mimari, komut kümesi ve yazılım ve donanım geliştirme araçları, dalgaşekli üretme, FIR ve IIR süzgeçleme, DTF ve FFT?ye dayalı spektral çözümleme ve süzgeçleme gibi sinyal işleme uygulamaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, C6000 DSK’nın tanıtımı, Code Composer Studio yazılımgeliştirme ortamının tanıtımı, Matlab, ve temel beceriler Ders notlarına göz atınız
2 Örnekleme, nicemleme, AIC23 codec ile çalışma Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
3 DSP’nin temelleri, bellek mimarisi, Giriş/çıkış, ve kesme veri işleme Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
4 FIR süzgeçlerinin tekrarı, FIR süzgeç tasarım teknikleri ve araçları Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
5 FIR süzgeç gerçekleştirme yapıları ve uygulamaya dönük hususlar Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
6 IIR süzgeçlerinin tekrarı, IIR süzgeç tasarım teknikleri ve araçları Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
7 IIR süzgeç gerçekleştirme yapıları ve uygulamaya dönük hususlar Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
8 Verimli kod yazma, derleyicinin optimizasyonu, veri tiplerinin ve bellek haritasının etkisi Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
9 Al ve çalıştır paketleri, boruhatları, Assembly dilinde programlama Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
10 Assembly dilinde programlama (devam) ve kod eniyileştirme Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
11 Hızlı Fourier dönüşümünün (FFT) hesaplanması Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
12 FFT’nin uygulamaları Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
13 Adaptif süzgeçlerin temelleri. En küçük ortalama kareler algoritması Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
14 DSP’nin diğer uygulamaları ve tekrar Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Real-Time Digital Signal Processing: Based on the TMS320C6000, Nasser Kehtarnavaz

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 10 20
Uygulama 1 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 14 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 4 3 12
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 3 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 4 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 127