AKTS - Haberleşme ve Sinyal İşleme Uygulamaları

Haberleşme ve Sinyal İşleme Uygulamaları (EE572) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Haberleşme ve Sinyal İşleme Uygulamaları EE572 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 301 Haberleşme Sistemleri veya eşdeğeri bir ders
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Ali Kara
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, haberleşme ve sinyal işleme uygulamalarında kullanılan temel prensipler ile teknikleri vermek ve öğrencilere araştırma deneyimi sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • haberleşme ve sinyal işleme uygulamalarına yönelik herhangi bir araştırma konusu hakkında konuşabilme, anlatabilme
  • haberleşme ve sinyal işleme uygulamalarına yönelik belirlenen herhangi bir konunun uygulamadaki önemini ve etkilerini tartışabilme
  • belirlene bir araştırma konusuna yönelik makale/rapor yazabilme
  • belirlenen bir araştırma konusuna yönelik seminer verebilme ve/veya konferans sunumu yapabilme
Dersin İçeriği Haberleşme ve sinyal işleme uygulamaları gezgin/radyo haberleşmesi ve sinyal işleme teknikleri, enformasyon/haberleşme sistemleri, radyo iletim sistemleri, radar ve enformasyon sistemlerine yönelik sinyal işleme teknikleri, elektronik istihbarat gibi alanlardan seçme başlıklar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtılması, genel olarak haberleşme sistemlerinin tanıtımı Konu ile ilgili ders notlarına bakınız
2 Haberleşme sistemleri ve sinyallerinin gözden geçirilmesi-1 Ders notlarına bakınız
3 Haberleşme sistemleri ve sinyallerinin gözden geçirilmesi-2 Ders notlarına bakınız
4 Haberleşme sistemleri ve sinyallerinin gözden geçirilmesi-3 Ders notlarına bakınız
5 Haberleşme sinyal analizi: olasılık ve rasgele süreçler ile bilgisayar uygulamaları-1 Ders notlarına bakınız
6 Haberleşme sinyal analizi: olasılık ve rasgele süreçler ile bilgisayar uygulamaları-2 Ders notlarına bakınız
7 Gürültü ve diğer kanal etkileri ile alıcıda sinyal işleme süreçleri : bilgisayar uygulamaları-1 Ders notlarına bakınız
8 Gürültü ve diğer kanal etkileri ile alıcıda sinyal işleme süreçleri : bilgisayar uygulamaları-2 Ders notlarına bakınız
9 Arasınav Ders notlarına ve bilgisayar uygulamalarına çalışınız
10 Proje konusu tanıtımı ve literatür çalışması Proje konusunu va tanımlama dokumanını sisteme yükleyiniz.
11 Araştırma konusuna yönelik grup çalışması: makale okuma ve kısa özetçe çıkarma yöntemleri Do the assignment and upload it to the system
12 Araştırma konusuna yönelik raporlama ve sunum-1 Do the assignment and upload it to the system
13 Araştırma konusuna yönelik raporlama ve sunum-2 Do the assignment and upload it to the system
14 Araştırma konusuna yönelik raporlama ve sunum-3 Do the assignment and upload it to the system
15 Dönem konularının tekrarı Ders notlarına bakınız
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Ders notlarına bakınız

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. No particular course book determined. It may change with the subject chosen, and semestre.(Dersin kitabı olmayıp, seçilen konuya göre farklı kaynaklar kullanılmaktadır)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 15
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek.
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek.
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek.
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 5 5 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 5 25
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 126