AKTS - Mikrodenetleyiciler

Mikrodenetleyiciler (EE222) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mikrodenetleyiciler EE222 3 2 0 4 7
Ön Koşul Ders(ler)i
CMPE 102
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Deney.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Mehmet Efe ÖZBEK
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Temel mikrokontrol yapısıç Hafıza organizasyon, adresleme, ve adresleme modları. Assembly programlama, C programlama, interrupt programlama. Giriş ve çıkış görüntü aygıtları. Zamanlayıcılar, yakalayıcı, karşılaştırma ve PWM işlemleri. Seri iletişim. I2C arayüz. A/D dönüştürücü.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Assembly dilinde basit programlar yazmak(1,3,11)
  • Giriş/çıkış kapıları, süre ölçer, yakalayıcı-karşılaştırıcı-pwm birimler, analogtan sayısal dönüştürücüler, kesmeler gibi mikrodenetleyici kaynaklarını kullanmak üzere C dilinde programlar yazmak(1,3,11)
  • Mikrodenetleyicileri elektronik sistemlerin yapı taşları olarak kullanmak(5)
  • Assembly dilinde bir mikrodenetleyici sistemi için yazılmış olan kodu öalıştırmak, deneysel olarak doğrulamak ve hatalarını ayıklamak(1,2,11)
  • C dilinde bir mikrodenetleyici sistemi için yazılmış olan kodu öalıştırmak, deneysel olarak doğrulamak ve hatalarını ayıklamak(1,2,11)
  • Güncel mikrodenetleyici tip ve markalarını ve bunların uygulama lanlarını tarif etmek(9,10)
Dersin İçeriği Temel mikrodenetleyici yapısı; bellek organizasyonu, adresleme, adresleme kipleri; çevirici dili programlama, C programlama; kesmeler, kesme programlama; giriş ve görüntü cihazlarına bağlama; zamanlayıcılar, yakalama, karşılaştırma ve darbe genişlik modülasyonu işlemleri; seri haberleşme; I2C arabirimi; analog/sayısal çevirimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bellek sistemleri, Oku-yaz bellekler, salt oku bellekler, Aritmetik Bu haftaki ders notlarına göz atınız
2 Sadeleştirilmiş PIC18 mikrodenetleyici blok çizeneği, mikrodenetleyici işleyişine giriş, kümeli bellek adresleme Laboratuvar deneyi: MPLAB ve ICD2’nun kullanılışı Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
3 Çevirme (assembly) diline giriş Laboratuvar deneyi: LED ve 7-bölütlü göstergelerin bağlanması Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
4 Program belleğinin yapısı, Program sayacı, Koşulsuz dallanma komutları Laboratuvar deneyi: Anahtar ve tuş takımlarının bağlanması Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
5 Ayrık giriş/çıkış kapıları Laboratuvar deneyi: 2-basamak toplayıcı-çıkarıcı yapımı Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
6 Koşullu dallanma ve ve döngüler Laboratuvar deneyi: Zaman ölçerler ve kesmeler Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
7 Dolaylı bellek adresleme Laboratuvar deneyi:Yakalamanın işleyişi, devirölçer yapımı Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
8 Alt yordan çağırma komutları ve program belleği yığını Laboratuvar deneyi: PWM’in işleyişi, vantilatör motoru hız kontrolü Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
9 Zamanölçerler, zamanölçerlerin çevirme dilinde programlanması Uygulamalı laboratuvar sınavı Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
10 Zamanölçer kesmeleri, zamanölçerlerin C dilinde programlanması Laboratuvar deneyi: Analog sayısal dönüşüm, duyucu bağlanması Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
11 Karşılaştırmanın işleyişi, Mikrodenetleyicinin karşılaştırma kipinde C diliyle programlanması Laboratuvar deneyi: Sıcaklık geri beslemesi ve göstergesi olan vantilatör hız denetleyici yapımı Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
12 Yakalamanın işleyişi, Mikrodenetleyicinin yakalma kipinde C diliyle programlanması Laboratuvar deneyi: Model asansör yapımı Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
13 PWM operation, Programming the PWM module in C language Lab Experiment: Builing a model elevator (cont’d) Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
14 Analog-sayısal ve sayısal-analog dönüşümü, ADC biriminin C dilinde programlanması Uygulamalı laboratuvar sınavı Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
15 Dönem sonu sınav program Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
16 Dönem sonu sınav program Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. PIC Microcontroller and Embedded Systems Using Assembly and C for PIC18, Mazidi M. A., McKinlay R. D., Causey D.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 13 40
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 16 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 6 2 12
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 7 11 77
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 177