AKTS - VLSI Tasarım

VLSI Tasarım (EE432) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
VLSI Tasarım EE432 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 315
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Arabağlantı parazit etkileri ile ilgili sorunları ve çözümleri tarif etme yeteneği
  • Saat kayması ve seğirme varken eşzamanlı devrelerde zamalama parametrelerini hesaplama
  • Saat dağıtım tekniklerini tartışma
  • Sayısal entegre devrelerin gerçekleştirimesi için stratejileri tartışma
  • Blok diyagramı düzeyinde toplayıcı çarpıcı, kaydırıcı gibi aritmetik yapı taşlarını çözümleme ve tasarlama
  • Sayısal entegre devre tasarımında sınama ve doğrulama meselelerini tartışma
Dersin İçeriği Ardışık devreler, boruhatları. Arabağlantılar: Kapasitif ve rezistif parazit etkiler ve çözümleri. Sayısal devrelerin zamanlaması, saat çarpıklığı ve saat seğirmesi. Saat dağıtım teknikleri. Aritmetik blokların tasarımı: Toplayıcı, kaydırıcı, karşılaştırıcı, çarpıcı. Bellek ve dizi yapılarının tasarımı. Tasarım yöntemleri ve araçları. Test ve doğru

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yerleşim planı kuralları, karmaşık devreler için yerleşim planı teknikleri Ders notlarına göz atınız
2 Karmaşık devreler için yerleşim planı teknikleri (devam) Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
3 Kapasitif ve dirençsel parazit etkiler, ileri arabağlantı teknikleri Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
4 Eşzamanlı zamanlama, saat kayması, seğirme, saat dağıtım teknikleri Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
5 Entegre devreler için gerçekleştirme stratejileri, hücre tabanlı ve dizi tabanlı yaklaşımlar Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
6 Entegre devreler için gerçekleştirme stratejileri, hücre tabanlı ve dizi tabanlı yaklaşımlar Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
7 Aritmetik yapı taşlarının tasarımı, toplayıcı, çarpıcı, kaydırıcı Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
8 Aritmetik yapı taşlarının tasarımı, toplayıcı, çarpıcı, kaydırıcı (devam) Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
9 Aritmetik yapı taşlarının tasarımı, toplayıcı, çarpıcı, kaydırıcı (devam) Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
10 Bellek ve dizi yapılarının tasarımı Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
11 Bellek ve dizi yapılarının tasarımı (devam) Designing Memory and Array Structures (cont’d)
12 Bellek ve dizi yapılarının tasarımı (devam) Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
13 Doğrulama ve sınama Validation and testing,
14 Doğrulama ve sınama (devam) Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
15 Dönem sonu sınavı Ders materyalini gözden geçiriniz.
16 Dönem sonu sınavı Ders materyalini gözden geçiriniz.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. CMOS VLSI Design, Weste, Harris, Addison Wesley

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 90
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 6 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 122