AKTS - Optik Haberleşme

Optik Haberleşme (EE539) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Optik Haberleşme EE539 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
 • Doç. Dr. Kemal Efe Eseller
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı • Optik haberleşme sitemleri elemanlarını tanıtmak ve optik teknikleri uygulayan tipik sistemleri tanımlamak. • Optik liflerde ve dalga kılavuzlarındaki ışık yayılımının temel prensiplerini, optik lif ağlarındaki kritik elemanları ve lif optik ağ sistemlerini de içererek lif optik haberleşmede hem fizik hem de mühendislik bakış açısından teorik ve pratik bir temel kazanmayı öğrencilere sağlamak. • Verilen haberleşme uygulamalarına uygun algılayıcı ve yayıcı seçmek. • Analog ve sayısal hatlar için aktif ve pasif optik elemanları belirlemek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Lazer diyotların, optik liflerin ve optik alıcıların ana parametrelerini tanıyabilir ve farklı yapı ve malzemelerin bu elemanların parametrelerinden nasıl etkilendiğini analiz edebilir
 • LED, lazer diyotlar ve PIN fotoalgılayıcıların (tayf özellikleri, bant genişliği, ve devreler) çalışmasını analiz edebilir ve optik sistemlere uygulayabilir
 • Tek ve çok kipli optik lif karakteristiklerini karşılaştırabilir ve temel prensiplerini açıklayabilir.
 • Optik haberleşmeyi analiz edebilir ve tasarlayabilir.
 • Optik liflerde bilgi sinyalinin yayılımına doğrusal olmama ve dağılmanın etkilemesine ilişkin çözümlere türetebilir ve bu çözümleri optik iletim hatlarının iletim mesafesi ve maksimum bilgi oranını analizi için uygulayabilir.
 • Bit-hata oranını etkileyen optik alıcıların değişik parametrelerini belirleyebilir.
 • Optik ağlarda kullanılabilecek değişik tipteki ağ biçimlerini tanıyabilir ve ağ tasarımını eleman seçiminin nasıl etkilediğini analiz edebilir.
 • Temel optik haberleşme sistemi tasarlayabilir ve sistem tasarımında kullanılan çeşitli elemanların sistem performansını nasıl etkileyeceğini analiz edebilir.
 • Dalgaboyu bölücü çoklu sistemleri gerçekleştirebilir ve elemanların değişen parametrelerinin sistem kapasitesini nasıl değiştirebileceğini formüle edebilir.
 • Optik lif yapıları, dalgakılavuzlama ve üretim, zayıflama, sinyal bozulması, kip bağlaşımı, LED ve LASERler, güç bağlaştırma, fotoalgılayıcılar, optik alıcılar, noktadan noktaya bağlar, hat kodlama, evreuyumlu optik sistemler, fotonik anahtarlama, kılavuzsuz optik haberleşme sistemleri
Dersin İçeriği Optik lif yapıları, dalga kılavuzlama ve üretim, zayıflama, sinyal bozulması, kip bağlaşımı, LED ve LASERler, güç bağlaştırma, fotoalgılayıcılar, optik alıcılar, noktadan noktaya bağlar, hat kodlama, evre uyumlu optik sistemler, fotonik anahtarlama, kılavuzsuz optik haberleşme sistemleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fiber Optik İletim Bu haftanın konularına göz atmak
2 Fiber Optik :Yapıları ve dalga modeli Geçen haftanın konularına göz atmak
3 Fiberoptik kablolarda sinyal bozunumu Geçen haftanın konularına göz atmak
4 Optik Kaynaklar Geçen haftanın konularına göz atmak
5 Güç Yerleşimi ve Çiftlenim Geçen haftanın konularına göz atmak
6 Fotodedektörler Geçen haftanın konularına göz atmak
7 Optik Toplayıcı İşlemi Geçen haftanın konularına göz atmak
8 Optik Toplayıcı İşlemi Geçen haftanın konularına göz atmak
9 Dijital Dönüşüm Sistemleri Geçen haftanın konularına göz atmak
10 Analog Sistemler Geçen haftanın konularına göz atmak
11 WDM Konsepti ve Parçaları Geçen haftanın konularına göz atmak
12 Optik Yükselticiler Geçen haftanın konularına göz atmak
13 Optik Ağlar Geçen haftanın konularına göz atmak
14 Ölçüm Standartları, göz paterni, zayıflama, Dispersiyon ölçümleri Geçen haftanın konularına göz atmak
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Geçen haftanın konularına göz atmak
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Geçen haftanın konularına göz atmak

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Gerd Keiser, 'Optical Fiber Communications' third edition, McGraw-Hill (2000)
Diğer Kaynaklar 2. Senior, J.M., "Optical Fiber Communications: Principles and Practice", Prentice-Hall, 2nd Edition (1992)
3. Ajoy Ghatak and K. Thyagarajan, “Introduction to Fiber Optics”, Cambridge University Press, New York (1998)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 25
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 5 5 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 3 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 132