AKTS - Doğrusal Olmayan Sistemler

Doğrusal Olmayan Sistemler (EE612) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Doğrusal Olmayan Sistemler EE612 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Türevsel enklemler, doğrusal sistemler ve temelş konrol sitemleri bilgisi tavsiye edilir.
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Reşat Özgür DORUK
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Doğrusal olmayan sistemler kuramı çerçevesinde ileri derecede kavram ve yöntemlerin dinamik sistemler kuramı, denetim, güç sistemleri, sinirsel ağlar ve kuramsal ya da hesaplamalı sinir bilimleri alanında çalışmalar yapan lisansüstü öğrencilere aktarılmasını hedefler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Doğrusal olmayan olguları açıklayabilme
  • Doğrusal olan ve olmayan sistemleri ayırt edebilme
  • Denge noktası kavramını açıklayabilme
  • Yerelde sistem davranışını açıklayabilme
  • Küresel ve yerel düzeyde doğrusal olmayan bir sistemin kararlılığı konusunda hesap ve yorum yapabilme.
  • Lyapunov yöntemlerini kullanmak suretiyle doğrusal olmayan bir sistemin kararlılığını sınayabilme.
  • Sınır çevrimlerini açıklayabilme ve varlıklarını sınayabilme.
  • Daha karışık dorğusal olmayan olaylar (çatallanma vs.) hakkında yorum ve analiz yapabilme.
Dersin İçeriği Doğrusal olmayan modeller ve olgular, ikinci derece sistemlerin davranışları, Lyapunov kararlılığı, edilgenlik, Poincaré ve Bendixon kuramları, tanımlama fonksiyonları ve doğrusal olmayan sistemlerin frekans yanıtları, Lyapunov kuramının uygulamaları, çatallanma v.s. gibi karmaşık doğrusal olmayan olgular.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Doğrusal olmayan olgular:Doğrusal olan ve olmayan sistemler.
2 Denge noktaları, Jacobian Doğrusallaştırması
3 Yörünge düzleminde ikinci derece sistemlerin analizi
4 Denge noktaları etrafında sistem yörüngelerinin davranışı ve yerel kararlılık.
5 Genel anlamda kararlılık, kararlılık türleri ve Lyapunov açısından kararlılık
6 Lyapunov Kararlılık Yönteminin Uygulamaları I
7 Lyapunov Kararlılık Yönteminin Uygulamaları II
8 ARA SINAV I
9 Sınır çevrimleri, Poincare veBendixon kuramları
10 Frequency yanıtı ve tanımlama fonksiyonları.
11 Karmaşık Doğrusal Olmayan Olgular: Çatallanma
12 Tek boyutlu sistemlerde çatallanma
13 İki boyutlu sistemlerde çatallanma (daha büyük sistemlere yansıması)
14 Çatallanma analiz yöntemleri (MATCONT paketi uygulaması)
15 Çatallanma denetimi yaklaşımları
16 ARA SINAV II

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Khalil, Hassan K. "Noninear systems." Prentice-Hall, New Jersey 2.5 (1996)
2. Vidyasagar, Mathukumalli. Nonlinear systems analysis. Vol. 42. Siam, 2002.
Diğer Kaynaklar 3. Instructor Notes

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 70
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 3 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 139