AKTS - Radar Sinyal İşleme

Radar Sinyal İşleme (EE545) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Radar Sinyal İşleme EE545 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Herhangi bir sinyaller ve sistemler dersi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Ali Kara
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, radar sistemlerinin çalışmasını ve sinyal işleme tekniklerini vermektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • radar sistemlerinin çalışmasını anlatabilme, tasarım parametreleri ve bileşenlerini tartışabilme
  • radar sistemlerinde kullanılan dalga ve sinyal formlarını anlatabilme
  • radar sinyalleşme dalga formlarının tasarımda karşılaşılan problemleri tartışabilme
  • radar sistemlerinin benzetiminde kullanılabilecek farklı bilgisayar araçlarını kullanabilme
  • farklı radar çalışma modları(MTI, darbe doppler, SAR) için gerekli sinyal işleme tekniklerini tartışabilme
Dersin İçeriği Radar çalışma prensipleri ve temel parametreleri; radar sinyal ve dalga formları; MTI, darbe Doppler ve SAR gibi farklı radar operasyonlarının analizi; bilgisayar araçlarının kullanımı, güncel ve gelecekte önemli olabilecek radar konuları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, genel olarak radar sistemleri Ders notlarına bakınız
2 Radar çalışma prensibi ve temel parametreler-1 Ders notlarına bakınız
3 Radar çalışma prensibi ve temel parametreler-2 Ders notlarına bakınız
4 Radar çalışma prensibi ve temel parametreler-3 Ders notlarına bakınız
5 Farklı radar operasyonları için sinyal işleme teknikleri, alıcı sinyal işleme süreçleri-1 Ders notlarına bakınız
6 Farklı radar operasyonları için sinyal işleme teknikleri, alıcı sinyal işleme süreçleri-2 Ders notlarına bakınız
7 Farklı radar operasyonları için sinyal işleme teknikleri, alıcı sinyal işleme süreçleri-3 Ders notlarına bakınız
8 Arasınav Ders notlarına çalışınız
9 Proje çalışması-1 Proje faaliyetini tamamlayınız
10 Proje çalışması-2 Proje faaliyetini tamamlayınız
11 Proje çalışması-3 Proje faaliyetini tamamlayınız
12 Proje çalışması-4 Proje faaliyetini tamamlayınız
13 Proje çalışması-5 Proje faaliyetini tamamlayınız
14 Proje sunumları Proje faaliyetini tamamlayınız
15 Dönem konularının tekrarı Ders notlarına bakınız
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Ders notlarına çalışınız

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Richards, M.A, Fundamentals of Radar Signal Processing, McGraw Hill, 2005.
2. Skolnik,M.I., Introduction to Radar Systems , McGraw Hill, 2000.
Diğer Kaynaklar 3. Curry, G.R, Radar System Performance Modeling, 2nd ed., Artech House, 2005.
4. Levanon, N, Mozeson, A., Radar Signals, John Wiley and Sons, 2004.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 30
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 5 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 12 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 2 8 16
Raporlar
Ödevler 5 8 40
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 127