AKTS - RF Entegre Devre Tasarımı

RF Entegre Devre Tasarımı (EE575) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
RF Entegre Devre Tasarımı EE575 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 301 Haberleşme Sistemleri, EE 310 RF ve Mikrodalga Mühendisliği
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Alparslan Çağrı Yapıcı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı • Kablosuz haberleşme sistemlerinde kullanılan RF entegre devrelerinin tasarımını tanımlamak. • Düşük gürültülü kuvvetlendiricileri, voltaj kontrollü osilatörleri, karıştırıcı ve güç kuvvetlendiricilerini içeren yüksek frekanslı analog CMOS entegre dere tasarımını incelemek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisyar destekli tasarım programları ile, RF entegre devreler tasarlayabilir, ölçümlerini gerçekleştirip, başarım ölçütlerini değerlendirebilir.
  • RF entegre devre tasarım metotlarını gerçekleştirebilir.
  • RF entegre devre tasarım metotlarını, kriterlerini ve problemlerini, uygulanabilirlik, güvenilirlik, doğruluk, gerçekleştirme zorluğu ve verim açısından tartışabilir.
Dersin İçeriği RF entegre devre tasarımı metotlarının temelleri; düşük gürültülü kuvvetlendiricileri, voltaj kontrollü osilatörleri, karıştırıcı ve güç kuvvetlendiricileri gibi yüksek frekanslı analog CMOS entegre devre tasarımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 RF Alıcı-Verici’lere genel bakış Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
2 Temel RF kavramları: Doğrusalsızlık, Gürültü, Duyarlılık, Dinamik Aralık Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
3 Pasif RLC devreleri Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
4 Dağıtık Sistemler Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
5 Yüksek frekanslı kuvvetlendirici tasarımı Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
6 Düşük Gürültülü Kuvvetlendirici Tasarımı Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
7 Düşük Gürültülü Kuvvetlendirici Tasarımı Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
8 Karıştırıcı ve Geribesleme Sistemleri Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
9 Faz Kilitlemeli Döngüler Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
10 Faz Kilitlemeli Döngüler Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
11 RF Güç Kuvvetlendricileri Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
12 RF Güç Kuvvetlendricileri Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
13 Osilatörler ve Sentezörler Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
14 Osilatörler ve Sentezörler Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem konularının tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem konularının tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. T. H. Lee, The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits, Cambridge University Press, 2003.
Diğer Kaynaklar 2. B. Razavi, RF Microelectronics, Prentice Hall, 1997.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 20
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 3 4 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 127