AKTS - Elektronik Harp Sistemleri

Elektronik Harp Sistemleri (EE542) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Elektronik Harp Sistemleri EE542 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 301 veya eşdeğer
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Yaser DALVEREN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Elektronik Harp Sistemlerindeki farklı prensip ve teknikleri sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • elektronk harp sistemi ve bileşenlerini tanımlayabilme
  • farklı sensör tipleri ile çalışma prensiplerini açıklayabilme
  • describe operation of eletronic intercept and intelligence systems
  • describe operation of electronic counter measure techniques and systems
  • elektronik harp konusunda kısa bir sunum yapabilir ve araştırma yapabilir
Dersin İçeriği Elektronik harp (EH) bileşenleri, radar ve sensör sistemlerinin çalışma prensipleri, temel silah sistemleri, elektronik destek (ED) sistemleri, elektronik karşı tedbir (EKT), elektronik karşı karşı tedbir (EKKT) sistemleri, mevcut ve gelecekteki EH teknolojileri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı ve Elektronik Harp (EH) bileşenleri See the lecture notes
2 Elektronik Harp Sistemleri bileşenleri ve yapısı, güvenlik güçleri tarafından kullanımı-1 See the lecture notes
3 Elektronik Harp Sistemleri bileşenleri ve yapısı, güvenlik güçleri tarafından kullanımı-2 See the lecture notes
4 Sensör ve çalışma prensipleri-1 See the lecture notes
5 Sensör ve çalışma prensipleri-2 See the lecture notes
6 Sensör ve çalışma prensipleri-3 See the lecture notes
7 Elektronik teşhis, tespit ve istihbarat sistemleri-1 Ders notlarına çalışınız
8 Elektronik teşhis, tespit ve istihbarat sistemleri-2
9 Arasınav Study the lecture notes
10 Elektronik karşı tedbir teknikleri ve sistemleri-1 Ders notlarına çalışınız
11 Elektronik karşı tedbir teknikleri ve sistemleri-2 Ders notlarına çalışınız
12 Elektronik karşı-karşı tedbir teknikleri ve sistemleri See the lecture notes
13 Tartışma: güncel ve gelecekteki radar ve elektronik harp teknolojileri ödevi yapınız
14 Proje sunumları ve tartışma Proje faaliyetlerini tamamlayınız
15 Dönem konularının tekrarı Ders notlarına çalışınız
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Ders notlarına çalışınız

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Neri, F., Introduction to Electronic Defense Systems, Artech House, 2001.
2. Skolnik,M.I., Introduction to Radar Systems , McGraw Hill, 2000.
Diğer Kaynaklar 3. Articles from various journals and magazines

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 10
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler 8 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 20 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 8 3 24
Raporlar
Ödevler 5 5 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 3 15
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Toplam İş Yükü 125