AKTS - Haberleşme Ağları

Haberleşme Ağları (EE403) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Haberleşme Ağları EE403 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 316
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
 • Prof. Dr. Ali Kara
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Birbirinden bağımsız sunucular üzerindeki işlemler arasında gerçekleştirilen iletişimin modellenmesi ve gerçekleştirilmesi hakkında bilgi vermek. Hizmetler ve katmanların protokol tanımları hakkında bilgi vermek. Hata denetimi, akış denetimi, anahtarlama ve dolaşım gibi ağ görevleri ile ilgili genel teknikler hakkında bilgi vermek. Mevcut iletişim ağlarının çalışmasıyla ilgili genel bilgiler vermek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Birbirinden farklı ağ topolojilerini tanımlayabilir.
 • OSI ve TCP/IP referans modellerinin katmanlı yapılarını tanıyıp bunları birbirinden ayırt edebilir.
 • Katman, protokol, hizmet ve arayüz gibi ağ kavramlarını birbirinden ayırt edebilir.
 • Çerçeveleme yöntemlerinden karakter sayma, ikil doldurma ve sekiz ikil doldurma gibi yöntemleri uygulayabilir.
 • Bir ikil dizgisi için çevrimsel hata denetimini hesaplayabilir.
 • Bir ikil dizgiye Hamming kodlama – Hamming kod çözme işlemlerini uygulayabilir.
 • Petri Ağları veya C dili kullanarak temel veri ağı protokollerini doğruluyabilir.
 • Basit ayrık olaylara dayalı sistemlerin Petri Ağları yardımıyla modellemesi ve analizini yapabilir.
 • Bir ikil dizgiye Manchester kodlama - Manchester kod çözme işlemlerini uygulayabilir.
 • Repeater, hub, switch, router ve gateway gibi ağ cihazlarını tanıyıp birbirinden ayırt edebilir.
 • Küçük bir ağdaki bilgisayarlara alt-ağ özelliği de dahil olacak şekilde IP numarası atayabilir.
 • Endüstriyel ağları ve temel özelliklerini tanıyabilir.
Dersin İçeriği Giriş, mimari, OSI katmanı, topolojiler; haberleşme arabirimi ve veri bağı kontrolü, hata sezme ve düzeltme, devre ve paket anahtarlama, ATM ve çerçeve aktarıcı, sıkışıklık denetimi, Ethernet, token ring ve FDDI, kablosuz yerel ağlar, İnternet protokolü, ağlararası iletişim, ulaşım protokolü (TCP), ağ güvenliği, ISDN ve genişbantlı ISDN; kablosuz a

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
2 Ağ Yazılımları için Protokol Hiyerarşisi Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
3 Ağ Mimarileri Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
4 Ağ Mimarileri Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
5 Veri Bağı Katmanı Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
6 Temel Veri Ağı Protokolleri Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
7 Protokol Doğrulaması Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
8 Ortam Erişim Denetimi ve Mantıksal Bağ Denetim Alt Katmanı Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
9 Ortam Erişim Denetimi ve Mantıksal Bağ Denetim Alt Katmanı Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
10 Ağ Katmanı Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
11 Transport Katmanı Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
12 Transport Katmanı Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
13 Uygulama Katmanı Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
14 Endüstriyel Ağlara Giriş Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem konularının tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem konularının tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Andrew S. Tanenbaum, “Computer Networks”, 4th Edition, Pearson Education International, 2003, ISBN: 0-13-038488-7.
Diğer Kaynaklar 2. William Stallings, “Computer Networking with Internet Protocols and Technology”, Pearson Prentice Hall, 2004, ISBN: 0-13-141098-9.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 19 19
Toplam İş Yükü 125