AKTS - Biyomedikal Sinyaller ve Ölçüm

Biyomedikal Sinyaller ve Ölçüm (EE428) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Biyomedikal Sinyaller ve Ölçüm EE428 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE210 veya EE234 veya AEE 202
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. R. Özgür DORUK
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Mühendislik öğrencilerinin biyomedikal kavramlara aşinalığını arttırmak ve biyomedikal cihazlara ilişkin sektörlerde çalışırken yararlı olabilecek temel bilgi birikimini kazanmalarını sağlamak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Klinik ölçümler ve biyomedikal araştırmalar için biyomedikal entrümantasyon tasarlayabilme ve geliştirebilme
  • Biyopotansiyel elektrodlar ve biyomedikal algılayıcıların ana prensiplerini ve işleme şekillerini anlayabilme
  • ECG ölçümleri için biyipotensiyel yükselteçler tasarlayabilme
  • Elektriksel güvenlik ile ilgili kavramları anlayabilme
  • Elektrik akımı altında probleme göre dokuların eşdeğer devresini oluştuırma
Dersin İçeriği Biyomedikal instrümentasyon ve fizyolojik ölçümlere giriş, biyomedikal sinyaller, biyopotensiyel ve diğer biyolojik sinyallerin orijini, biyopotensiyel elektrotlar, doku eşdeğer devreleri, temel dönüştürücü ve algılayıcıların prensipleri ve çalışmaları, biyolojik ve enstrümentasyon gürültüsünün kaynağı ve karakteristiği, ECG sistemler ve dalga

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyomedikal Enstrümantasyon ve Fizyolojik ölçümlere Giriş, Biyopotansiyel ve diğer biyolojik sinyallerin orijini Ders notlarına göz atınız
2 Biyopotansiyel elektrotlar ve Doku Eşdeğer Devreleri Ders notlarını tekrar ediniz
3 Temel Dönüştürücü ve Algılayıcıların Prensipleri ve Çalışmaları Kitabınızdan okuyunuz
4 Temel Dönüştürücü ve Algılayıcıların Prensipleri ve Çalışmaları
5 Biyolojik ve Enstrümantasyon Gürültüsünün Karakteristikleri Bu haftanın konularına göz atınız
6 Biyolojik ve Enstrümantasyon Gürültüsünün Karakteristikleri Biyopotansiyel Elektrotların Elektriksel Karakteristikleri Bir önceki haftanın konularını tekrar ediniz ve bu haftanın konularına göz atınız
7 Biyopotansiyel Elektrotların Elektriksel Karakteristikleri Pratik biyopotansiyel yükselteç tasarımı ve ECG sistemler
8 Pratik biyopotansiyel yükselteç tasarımı ve ECG sistemler Ders notlarına çalışınız
9 Yüksek kaliteli ayrık biyopotansiyel yükselteçlerin tasarımı, testi ve analizi Notlarınızı tekrarlayınız
10 Biyolojik Sinyal İşleme – Süzgeçler Bu haftanın konularına göz atınız
11 Biyolojik Sinyal İşleme Bir önceki haftanın konularını tekrar ediniz ve bu haftanın konularına göz atınız
12 Otomatik Sinyal Sezimi ve Analizi için İstatistiksel Algoritmalar Ders notlarını tekrarlayınız
13 İstatistiksel Algoritmalar
14 Dairesel sistemler ve kan basıncı/akışı ölçümü Ders notlarınızı tekrarlayınız
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem konularının tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem konularının tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. John G. Webster, Medical Instrumentation - Application and Design, 3rd Edition, John Wiley and Sons Inc.
Diğer Kaynaklar 2. Willis J Tompkins, ED. Biomedical Signal Processing. Prentice-Hall, 1993.
3. R E Chellis and R I Kitney, Biomedical Signal Processing, in IV parts, Medical and Biological Eng. and current Computing, 1990-91.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 80
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek.
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek.
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek.
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 8 3 24
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 8 3 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 129