AKTS - Güç Sistemleri Analizi

Güç Sistemleri Analizi (EE451) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Güç Sistemleri Analizi EE451 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 210 ve EE 313 veya EE352
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Nuh ERDOĞAN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı • Güç sisteminde temel esaslarını öğrenmek • Kısa, Orta, Uzun iletim hatlarında akım ve gerilim ilişkilerini yazabilmek • Tek-hat diagramını çizebilmek • Bara admitans ve empedans matrislerini yazabilmek • Yük akış analizini yapabilmek • Simetrik arızaların analizini yapabilmek • Simetrili bileşenler teorisini öğrenmek • Asimetrik arızaların analizini yapabilmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Aktif, reaktif, görünür güçlerle işlem yapabilir
  • 2. Kısa, Orta, Uzun iletim hatlarında akım ve büyüklüklerini hesaplayabilir
  • 3. Per-unit değerlerini hesaplayabilir, p.u. değerleri ile işlem yapabilir
  • 4. Bara admitans ve empedans matrileri ile işlem yapabilir
  • 5. Yük akış analizi yapabilir
  • 6. Simetrik arıza analizi yapabilir
  • 7. Simetrili bileşenleri hesaplayabilir
  • 8. Asimetrik arıza analizi yapabilir
Dersin İçeriği Elektrik güç sistemlerinde temel esaslar, enerji iletim hatlarında akım ve gerilim ilişkileri, tek hat ve empedans diyagramları, per-unit değerler, bara admitans ve empedans matrisleri, yük akış analizi, simetrik arızalar, simetrili bileşenler teorisi, asimetrik arızalar, güç sisteminde kararlılık.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektrik Güç Sistemlerinde Temel Esaslar İlk hafta ders notlarına göz atınız.
2 Enerji İletim Hatlarında Akım ve Gerilim İlişkileri Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız.
3 Enerji İletim Hatlarında Akım ve Gerilim İlişkileri Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız.
4 Tek Hat ve Empedans Diyagramları Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız.
5 Per-Unit Değerler Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız.
6 Bara Admitans Matrisi ve Devre Hesaplamaları Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız.
7 Empedans Matrisi ve Devre Hesaplamaları Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız.
8 Güç Akış Analizi Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız.
9 Güç Akış Analizi Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız.
10 Senkron Makinalarda Simetrik Üç Fazlı Arızalar Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız.
11 Simetrili Bileşenler Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız.
12 Güç Sisteminde Arızalar Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız.
13 Güç Sisteminde Arızalar Please, review last week lecture notes and glance this week’s topics from the lecture notes
14 Güç Sistemlerinde Kararlılık Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz.
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem konularının tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem konularının tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1. Power System Analysis, John J. Grainger, William D. Stevenson, Jr., Mc Graw Hill Series, Int. Edition 1994.
2. 2. Power System Analysis, Arthur R. Bergen, Vijay Vittal, Prentice Hall, Second Edition, 2000.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler 2 10
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek.
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek.
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek.
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0