AKTS - Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE424) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE424 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, uzaktan eğitim ve e-öğrenmenin tarihini, teorik çerçevesini ve örnek uygulamaları sunmaktır. Dersin diğer bir hedefi de öğrencilerin bir öğrenme yönetim sistemi kullanarak ders modülü tasarlama ve geliştirme üzerine pratik yapmalarını sağlamaktır. Ayrıca, derste öğrenme kuramları, öğretim tasarımı, uzaktan eğitimde kullanılan araç ve teknolojiler, çoklu ortamdan öğrenmede uygulanan bilimsel prensipleri konularını işlenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uzaktan eğitim ve e-öğrenmenin kavramlarını ve tarihçesini açıklamak
  • Bir dersin tasarım ve geliştire sürecinde sistematik bir yaklaşım takip etmek
  • Moodle gibi bir öğrenme yönetim sistemi kullanarak bir ders modulü tasarlayıp geliştirmek
  • Uzaktan eğitimde uygun teknoloji ve araçları seçmek
  • E-öğrenmede bilimsel prensipleri değerlendirip uygulamak
Dersin İçeriği Uzaktan eğitim ve e-öğrenmenin tanımları, tarihçesi ve kuramları; öğretim tasarımı, uzaktan eğitimde kullanılan araç ve teknolojiler, çoklu ortamdan öğrenme. bilgisayar-destekli işbirlikli öğrenme, öğrenme yönetim sistemleri. yeni gelişmeler ve yönelimler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uzaktan eğitimin temelleri Ana ders kitabı Bölüm 1
2 E-öğrenme: Fırsat ve tehlikeler Bölüm 1 ( Diğer Kaynaklar 1)
3 Uzaktan eğitimin tanımları, tarihçesi ve kuramları Bölüm 2
4 İnsanlar nasıl öğrenir Bölüm 2 (Diğer kaynaklar 1)
5 Uzaktan eğitim için öğretim tasarımı Bölüm 5
6 Uzaktan eğitimde kullanılan araçlar ve teknolojiler Bölüm 4
7 Bilgisayar-destekli işbirlikli öğrenme Bölüm 12 (Diğer Kaynaklar 1)
8 Öğrenme yönetim sistemleri Bölüm 9
9 Çoklu ortamda öğrenmede bilimsel prensipler: Bitişiklik, Modalite, Fazlalık etkisi Bölüm 4-6 (Diğer kaynaklar 1)
10 Çoklu ortamda öğrenmede bilimsel prensipler: Uyum, Kişiselleştirme, Bölümleme, Çalışan örnekler etkisi Bölüm 7-10 (Diğer kaynaklar 1)
11 Öğrenme nesneleri Bölüm 3 (Diğer kaynaklar 3)
12 SCORM Bölüm 13 (Diğer kaynaklar 3)
13 E-öğrenme 2.0 Bölüm 12 (Diğer kaynaklar 4)
14 Proje sunumları
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Distance Education : A Systems View, by Michael G. Moore, Greg Kearsley. Wadsworth, 1996
Diğer Kaynaklar 2. e-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning (2nd edition), by Ruth Colvin Clark, Richard E. Mayer. John Wiley & Sons, 2008.
3. Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education (4th edition), by Michael Simonson, Sharon E. Smaldino, Michael Albright, Susan Zvacek. Pearson, 2006.
4. Reusing online resources: a sustainable approach to e-learning, Allison Littlejohn, Routledge, 2003.
5. Advances in E-Learning: Experiences and Methodologies, by Francisco J. Garcia Penalvo. Idea Group Inc, 2008.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler 2 60
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek.
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek.
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 2 15 30
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 103