AKTS - Nesne Tabanlı Programlama

Nesne Tabanlı Programlama (CMPE225) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Nesne Tabanlı Programlama CMPE225 3 2 0 4 8
Ön Koşul Ders(ler)i
CMPE114
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders sınıf objelerinin özellik ve davranışlarıyla nasıl soyutlanacağını öğretir. Öğrenciler, gerçek dünya objelerinin nasıl programlanacağını kavrayarak nesne tabanlı programlamanın üç önemli bileşeni olan sarma, miras ve çok biçimlilik konseptlerini UML ve C++ kullanarak uygularlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gerçek dünyayı modelleyen programlama metodunu UML kullanarak açıklamak
  • Sarma, miras ve çok biçimlilik kavramlarını uygulamak
  • Fonksiyon ve operatör yüklemeyi kullanmak
  • Kural dışı durum işlemeyi kullanmak
  • Fonksiyon ve sınıf şablonlarını uygulamak
  • Nesne tabanlı metodolojiyi programlamada kullanmak
Dersin İçeriği Veri tipleri, ifadeler ve komutlar, fonksiyon ve kapsam kuralları, sınıf tanımı, miras, çok biçimlilik, isim yüklemesi, şablonlar, kural dışı durum işleme, girdi/çıktı, nesne tabanlı kavramların UML ve C++ dili kullanılarak tanıtılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Nesne Tabanlı programlamaya giriş (UML ile) Bölüm 1 (Ders Kitabı 1) Bölüm 4 (Kaynak Kitap 1)
2 Nesne Tabanlı Yaklaşım ve UML Bölüm 5, 12 (Kaynak Kitap 1)
3 C'den C++'a geçiş Bölüm 2,4 (Ders Kitabı 1)
4 Sınıflar ve veri soyutlama Bölüm 10 (Ders Kitabı 1)
5 Sınıflar ve veri soyutlama Bölüm 10 (Ders Kitabı 1)
6 Operator yüklemesi Bölüm 11 (Ders Kitabı 1)
7 Miras Bölüm 15 (Ders Kitabı 1)
8 Miras Bölüm 15 (Ders Kitabı 1)
9 Sanal fonksiyonlar ve çok biçimlilik Bölüm 15 (Ders Kitabı 1)
10 Sanal fonksiyonlar ve çok biçimlilik Bölüm 15 (Ders Kitabı 1)
11 Girdi/Çıktı Bölüm 6 (Ders Kitabı 1)
12 Şablonlar Bölüm 17 (Ders Kitabı 1)
13 Kural dışı durum işleme Bölüm 16 (Ders Kitabı 1)
14 Dosya işleme Bölüm 16 (Ders Kitabı 1)
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Problem Solving with C++, Walter Savitch, Addison-Wesley Publishing, 7th Edition.
Diğer Kaynaklar 2. C++: How To Program, H.M. Deitel and P.J. Deitel,Prentice-Hall, 6th Edition.
3. C++ Programming: From Problem Analysis to Program Design, D.S. Malik, Course Technology, 4th Edition.
4. A Complete Guide to Programming in C++,Ulla Kirch-Prinz, Peter Prinz, Jones and Bartlett Publishers,1st Edition.
5. The C++ Programming Language, B.Stroustrup, Addison-Wesley 3rd Edition.
6. Practical C++ Programming, S. Oualline, O'Reilly Media, Inc.; , 2nd Edition
7. Object Oriented Systems Analysis and Design using UML, Bennett, McRobb & Farmer, 4th Ed., McGraw Hill, 2010

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 12 10
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek.
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek.
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 12 2 24
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 3 9
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 205