AKTS - Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı

Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı (EE531) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı EE531 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 309, EE 310
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Elif AYDIN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ışıma örüntüsü, ışıma gücü, giriş empedansı, yönlülük, kazanç v.b. temel anten özelliklerini açıklamak ve bilgisayar destekli tasarım araçları kullanarak çeşitli anten ve anten dizileri tasarlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Antenden ışıyan alanları hesaplamak için Maxwell eşitlikleriyle hesaplama yapabilir ve vektör cebir uygulayabilir, ışıma mekanizmasını, temel anten ilkelerini ve ortalama güç, ışıma yoğunluğu, yönlülük, kazanç, verimlilik, empedans gibi anten parametrelerini tanımlayabilir, verilen özelliklere göre anten sistemi tasarlayabilir ve farklı durumlar için en iyi anten tipini seçebilir, anten empedansını iletim hattına eşlemek için bir ağ tasarlayabilir, benzetme araçları kullanarak mikroşerit anten ve anten dizileri tasarlayabilir, anten performansının altında yatan temel ilkelerle birlikte anten tasarım ilkeleri ve pratik senaryolardaki yayılım ile ilgili sıkı bir alt yapıya sahip olabilir, anten analizi için MATLAB programı yazabilir.
Dersin İçeriği Elektromanyetik dalgaların özellikleri; temel antenler ve parametreleri; dizi teorisi, genişbantlı, açıklık, mikroşerit antenler ve anten tasarım konuları; yayılım mekanizması; yerküre üzerinde dalga yayılımı, atmosferde, uzayda, kentsel ve kapalı alanlarda elektromanyetik dalgalar; antenler ve yayılım için bilgisayar destekli tasarımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Electromagnetik dalgaların özellikleri
2 • Anten örüntüleri, ortalama güç, ışıma yoğunluğu • Yönlülük, yönlülüğün sayısal değerlendirilmesi Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
3 • Kazanç, verimlilik, empedans • Kayıp direnci, iletim hatları, alıcı/verici sistemleri • Kutuplaşma, eşdeğer alan, verim açıklığı • Friis iletim eşitliği, radar sistemeleri, radar kesit alanı Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
4 • Pratik çift kutuplu antenler ve anten dizileri • Huni, çember ve sarmal antenler • Şerit antenler Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
5 Benzetme araçları kullanarak şerit anten tasarımı Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
6 Benzetme araçları kullanarak şerit anten tasarımı Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
7 Benzetme araçları kullanarak değişik tipte anten tasarımı Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
8 Yayılım mekanizması Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
9 Temel yayılım modelleri Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
10 Yerüstü hatlar Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
11 Uydu hatları Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
12 Adaptif antenler Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
13 Makrohücreler, mikrohücreler Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
14 Pikohücreler ve megahücreler Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem konularının tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem konularının tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Saunders, S.R., Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems, John Wiley and Sons, 1999
Diğer Kaynaklar 2. Collin, R.E., Antennas and Radiowave Propagation, McGraw Hill, 1985
3. Balanis, C.A., Antenna Theory: Analysis and Design, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1997

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler 1 10
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 45
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek. X
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek. X
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 119