AKTS - Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi

Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi (ISE511) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi ISE511 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bir bilgi teknolojileri stratejik planlaması çerçevesinde bir bilişim sisteminin tasarlanması, geliştirilmesi ve yönetimi sürelerinin anlatılması ve uygulanmasıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir bilişim teknolojileri yönetimine yönelik standart, kural ve çerçeve çalışmalarını örnekleri ile açıklamak
  • Bilişim teknolojileri stratejik plan hazırlamaya yönelik çerçeve çalışmalarını örneklemek
  • Bilgi teknolojilerine dayalı bir sistemin yönetiminin başarılı olması için gerekli liderlik ve insan ilişkileri gibi beceri ve yetenekleri açıklamak
  • Bir organizasyon için bilişim teknolojileri stratejik planı geliştirmek
  • SWOT analiz ve program değerlendirme çalışmaları yapmak
Dersin İçeriği Bilgi teknolojileri stratejik planlama; iş ortamı analizi; misyon ve organizasyon yeterliliklerin belirlenmesi; IT portföyleri gözden geçirme; BT yönetim değerlendirme; iş hedeflerine uygun BT planlama; iş merkezli IT vizyon tanımlama, kritik başarı faktörleri belirleme; stratejik girişimleri seçme; BT vizyon tanımlama; BT yatırım ve bütçelendirme;

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 BT / İş uyum, planlama, yürütme ve yönetimine giriş Bölüm 1 (Ders Kitabı)
2 BT / İş uyum, planlama, yürütme ve yönetimine giriş Bölüm 1
3 Kapsamlı IT yönetim çerçevesine genel bakış Bölüm 2
4 Stratejik Planlamaya Giriş Bölüm 1 (Ek kaynak 1).
5 İş, BT ve Stratejik Planlama Bölüm 3
6 Stratejik planlama gerçekletirimi Bölüm 2 (Ek kaynak 1).
7 Stratejik planlama gerçekletirimi Bölüm 2 (Ek kaynak 1).
8 Organizasyonel değişim yönetiminde başarı ölçütleri Bölüm 4
9 Program ve proje yönetimi Bölüm 5
10 BT hizmet yönetimi Bölüm 6
11 Stratejik kaynak ve kış kaynaklar Bölüm 7
12 Durum Çalışmaları Bölüm 7
13 Performans, risk ve denetim yönetimi Bölüm 8
14 Proje Sunumları Proje Sunumları
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Selig, Gad J., Implementing IT Governance – A Practical Guide to World Class IT Management, Van Haren Publishing, 2008
Diğer Kaynaklar 2. M. Allison, J. Kaye, Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide and Workbook (Nonprofit Law, Finance, and Management Series), Wiley, 1997.
3. Using Current and Emerging Industry Best Practices, Van Haren Publishing Company, Holland, 2008.
4. Selig, Gad J. IT Strategy and Governance PowerPoint Workbook, GPS Group, Inc., Fd., CT, 2007-8.
5. P. Weill & J. W. Ross, IT Governance – How Top Performers Manage IT Decision Rights for
6. Superior Results, Harvard Business School Press, Boston, MA, 2004.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek.
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek.
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 2 15 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 180