AKTS - Uyarlanır Sistemler and Sinyal İşleme

Uyarlanır Sistemler and Sinyal İşleme (EE424) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uyarlanır Sistemler and Sinyal İşleme EE424 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 303 ve EE 306
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı •Uyarlanır süzme uygulamalarını, yapılarını, algoritmalarını ve başarımlarını anlamak. •Uyarlanır süzgeçlemenin uygulanabildiği yerdeki problem sınıflarını tanımlamak. •LMS ve RLS uyarlama algoritmalarının gerçekleştirilmesini tanımlamak. •Kalman süzgeçleme ve ileri yöndeki geri yöndeki algoritmanın temel krallarını sunmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • En küçük ortalama karesel hata kestiricilerini tasarlayabilme ve uygulayabilme
  • Wiener süzgeçleri tasarlayabilme, gerçekleştirebilme ve uygulayabilmenin yanında başarımlarını değerlendirebilme
  • Uyarlanır sinyal problemlerini çözmek için teori ve yazılım gerçekleştirmelerini birlikte
  • Farklı uyarlanır süzme yaklaşımlarının kullanılmasının mümkün olduğu uygulamaları ayırt edebilme ve tanımlayabilme
  • Herbir metodun avantaj ve dezavantajlarını tesbit edebilme ve doğruluk analizini yapabilme
  • Stokastik DSP algoritmalarının geliştirlmesi ve testinde Matlab gibi bilgisayar araçlarını kullanabilme
  • Dönem projesi hazırlayabilme
Dersin İçeriği Uyarlanır süzme uygulamaları, özbağlanımlı yürüyen ortalamalı süreçler, doğrusal öngörü, kafes süzgeçler, en küçük ortalama karesel (LMS) algoritmalar, en küçük karelerle süzgeçleme, yakınsaklık analizi, özyineli en küçük kareler (RLS) kestirimi, Kalman süzgeçler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uyarlanır Süzme: Tanıma, Ters Modelleme, Öngörü, Girişim Giderme Bu haftanın konularına göz atmak
2 Doğrusal Optimum Süzme: Wiener Süzgeçler Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
3 Doğrusal Öngörü: İleri yönde Doğrusal Öngörü, Geri yönde Doğrusal Öngörü, Levinson-Durbin Algoritması Bu haftanın konularına göz atmak
4 Doğrusal Öngörü: Kafes Süzgeçler Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
5 Gradyan Tabanlı Uyarlama: En dip İniş Algoritması Bu haftanın konularına göz atmak
6 Stokastic Gradyan Tabanlı Uyarlama: En Küçük Ortalama Karesel (LMS) Algoritması Bu haftanın konularına göz atmak
7 LMS Algoritması Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
8 LMS Algorimasının Türleri: Düzgelenmiş LMS (NLMS) Algoritması Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
9 Frekans Alanı ve Altbant Uyarlanır Süzgeçler Bu haftanın konularına göz atmak
10 Frekans Alanı ve Altbant Uyarlanır Süzgeçler Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
11 Doğrusal En Küçük Karelerle (LS) Süzme: Doğrusal LS Kestirim Problemi; Olağan Denklemler ve LS Süzgeçler; En Küçük Karesel Kestirimlerin Özellikleri; Tekil Değer Ayrışımı Bu haftanın konularına göz atmak
12 Özyineli en küçük kareler (RLS) kestirimi: Üstsel Ağırlıklı En Küçük Kareler; Zaman Çözümünde Özyineleme; Algoritmanın ilk kullanıma hazırlanması; MSE kriteri için Özyineleme; Uygulamalar: Gürültü Gidericiler, Kanal Denkleştirme, Yankı Giderimi Bu haftanın konularına göz atmak
13 Kalman Süzgeçler: Kalman Süzme Probleminin ifade edilmesi; Yenilik Süreci; Durum Kestirimi; Süzme; Başlangıç Şartları; Genişletilmiş Kalman Süzgeci Bu haftanın konularına göz atmak
14 Kalman Süzgeçler Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Adaptive Filter Theory, S.Haykin, 4th Edition, Prentice Hall, 2002
Diğer Kaynaklar 2. Adaptive Signal Processing, B.Widrow and S.Stearns, Prentice Hall, 1985

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 15 15
Sunum - -
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 19 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 6 3 18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 6 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 123