AKTS - Hidrojen Teknolojileri

Hidrojen Teknolojileri (ENE421) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hidrojen Teknolojileri ENE421 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ENE203 veya CEAC203
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Yılser DEVRİM
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, hidrojenin özellikleri, üretimi, depolanması, güce dönüştürme ve malzeme biliminde uygulamaları dahil olmak üzere çağdaş hidrojen teknolojisinin en önemli alanlarını kapsamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hidrojen teknolojisinin temellerinin özümsenmesi
  • Hidrojenin özelliklerinin, üretiminin, depolanmasının ve güce dönüştürme konularının öğrenilmesi
  • Hidrojenle ilgili tasarım ve mühendislik pratik yaklaşımları
  • Hidrojenle ilgili ilktip ve gelişmiş sistemlerin işlevleri
Dersin İçeriği Hidrojenin özellikleri, fosil yakıtlardan ve biokütleden hidrojen üretimi, elektroliz, hidrojen depolanması, uygulamalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Yakıt Olarak Hidrojen
3 Hidrojenin Özellikleri
4 Hidrojen Üretimi
5 Elektroliz
6 Hidrojen Depolanması
7 Hidrojen Depolanması
8 Hidrojenle İşlev Kazandırılmış Malzemeler
9 Ara Sınav
10 Hidrojenli Yakıt Hücreleri
11 Borhidritli Yakıt Hücreleri
12 İçten Yanmalı Motorlar
13 Hidrojenle ilgili Uzay Uygulamaları
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Hydrogen as a Future Energy Carrier by Andreas Züttel (Editor), Andreas Borgschulte (Editor), Louis Schlapbach (Editor), 2008, Wiley
Diğer Kaynaklar 2. Introduction to Hydrogen Technology by Roman J. Press, K. S. V. Santhanam, Massoud J. Miri, Alla V. Bailey, Gerald A. Takacs, 2008, Wiley
3. Hydrogen and Fuel Cells: Emerging Technologies and Applications, Brent Sorensen, Elsevier Science and Technology Books, 2005

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 25
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 140
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek.
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek.
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek.
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 3 3 9
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 125