AKTS - Radar Kesit Alanı Azaltımı Yöntemleri

Radar Kesit Alanı Azaltımı Yöntemleri (EE623) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Radar Kesit Alanı Azaltımı Yöntemleri EE623 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Elif AYDIN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Birçok özel yöntemin uygulanmasını ve formülasyonunu içeren Radar Kesit Alanı analiz ve iz azaltımı yöntemlerinin anlaşılması, öğrencilere doktora çalışmaları için ilgi çekici ve önemli araştırma konularının belirlenmesinin sağlanması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Radar Kesit Alanı kavramlarını, elektromanyetik ve saçılmanın temellerini açıklayabilirler.
  • Radar Kesit Alanı hesabı için kullanılan analitik ve sayısal yöntemleri uygulayabilirler.
  • Düşük ve yüksek frekansta saçılma mekanizmalarını anlayabilirler.
  • Radar Kesit Alanı iz azaltımı yöntemlerini anlayabilirler.
Dersin İçeriği Birçok özel yöntemin uygulanmasını ve formülasyonunu içeren Radar Kesit Alanı analiz ve iz azaltımı yöntemlerinin anlaşılması, öğrencilere doktora çalışmaları için ilgi çekici ve önemli araştırma konularının belirlenmesinin sağlanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektromanyetik Saçılmanın Temelleri, Radar Kesit Alanı Tanımı.
2 Elektromanyetik Teorinin Tekrarı
3 Radar Kesit Alanı Analizinde Analitik Yöntemler (Klasik tam tahmin yöntemleri)
4 Radar Kesit Alanı Analizinde Analitik Yöntemler (İntegral Eşitlikleri ve Moment Yöntemi)
5 Radar Kesit Alanı Analizinde Analitik Yöntemler (İntegral Eşitlikleri ve Moment Yöntemi)
6 Asimptotik Yüksek Frekans Radar Kesit Alanı Analiz Yöntemleri (GO, Fiziksel Optik)
7 Asimptotik Yüksek Frekans Radar Kesit Alanı Analiz Yöntemleri (GTD, UTD)
8 ARA SINAV-I
9 Karmaşık Hedeflerde Radar Kesit Analizi
10 Radar Kesit Analizi Azaltımı Yöntemleri (Fiziksel Şekillendirme)
11 Radar Kesit Analizi Azaltımı Yöntemleri (Radar Sönümleyici Malzemeler)
12 Radar Kesit Analizi Azaltımı Yöntemleri (Radar Sönümleyici Malzemeler, Aktif Radar Kesit Alanı Azaltma)
13 ARA SINAV-II
14 Seçilmiş Uygulamalar (araştırma makalelerinin incelenmesi)
15 Seçilmiş Uygulamalar (araştırma makalelerinin incelenmesi)
16 Seçilmiş Uygulamalar (araştırma makalelerinin incelenmesi)

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Radar Cross Section, Eugene F. Knott, John F. Shaeffer, Michael T. Tuley; 2004.
2. Advanced Engineering Electromagnetics, Constantine A. Balanis, 2012.
3. Radar Cross Section Measurements, Eugene F. Knott, 2006.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 25
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 8 75
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 4 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 2 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 127