AKTS - RF Mikroelektroniği

RF Mikroelektroniği (EE433) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
RF Mikroelektroniği EE433 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 310 ve EE 316
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı RF entegre devreleri analiz etmek ve tasarlamak için temel yetenekleri sağlamak. VLSI teknolojilerin monolitik olarak gerçekleştirilmelerinde mimari açıdan ve devre seviyesinde karşılaşılan problemlerin anlaşılmasını sağlamak. Özellikle iki kutuplu ve CMOS olmak üzere RF mikroelektroniği tasarımının anlaşılmasını sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Entegre devre boyutunda RF temel cihazlar tasarlayabilir.
  • Gerekli olan tasarım kriterlerine uygun olarak bu cihazları anazliz edebilir.
  • RF mikroelektroniği tasarım metotlarını gerçekleştirebilir.
  • Uygulanan tasarım problemlerini çözmek için benzetimler gerçekleştirebilir.
  • RF entegre devre tasarım metotlarını, kriterlerini ve problemlerini, uygulanabilirlik, güvenilirlik, doğruluk, gerçekleştirme zorluğu ve verim açısından tartışabilir.
Dersin İçeriği RF tasarım temelleri, modülasyon ve çoklu erişim teknikleri, alıcı-verici mimarileri ve tasarım konuları, LNA ve karıştırıcı tasarımı, salıngaçların, frekans sentezleyicilerin ve güç yükselteçlerinin monolitik olarak gerçekleştirilmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 RF ve kablosuz teknolojiye giriş. Tasarım darboğazı, analog ve sayısal sistemler, teknoloji seçimi. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
2 RF tasarımın temel kavramları. Doğrusalsızlık ve zamanla değişme, semboller arsı girişim, rasgele süreçler, gürültü, duyarlılık ve dinamik aralık. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
3 RF tasarımın temel kavramları. Doğrusalsızlık ve zamanla değişme, semboller arsı girişim, rasgele süreçler, gürültü, duyarlılık ve dinamik aralık. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
4 Modülasyon ve Demodülasyon. Analog modülasyon, sayısal modülasyon, modülasyon tekniklerinin güç verimliliği. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
5 Kablosuz standartlarda çoklu erişim teknikleri. Mobil RF haberleşme, çoklu erişim teknikleri, kablosuz standartlar. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
6 Alıcı-verici mimarileri. Alıcı mimarileri, verici mimarileri, alıcı-verici performans testleri. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
7 Alıcı-verici mimarileri. Alıcı mimarileri, verici mimarileri, alıcı-verici performans testleri. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
8 Düşük gürültülü kuvvetlendiriciler, iki kutuplu ve CMOS LNA’lar. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
9 Mikserler, aşağı çevirim mikserleri, iki kutuplu ve CMOS mikserleri. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
10 Osilatörler, temel LC osilatör topolojileri, voltaj kontrollü osilatörler, faz gürültüsü, monolitik indüktörler, resonatörsüz VCO’lar, kuadratür işaret üreteçleri. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
11 Frekans sentezörleri,. Faz kilitlemeli döngüler, RF sentezör mimarileri, Frekans bölücüler. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
12 Frekans sentezörleri,. Faz kilitlemeli döngüler, RF sentezör mimarileri, Frekans bölücüler. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
13 Güç kuvvetlendiricileri. Güç kuvvetlendiricilerinin sınıflandırılması, yüksek verimli güç kuvvetlendiricileri, büyük işaretler empedans uygunlaştırma, doğrusallaştırma teknikleri. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
14 Güç kuvvetlendiricileri. Güç kuvvetlendiricilerinin sınıflandırılması, yüksek verimli güç kuvvetlendiricileri, büyük işaretler empedans uygunlaştırma, doğrusallaştırma teknikleri. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem konularının tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem konularının tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. B. Razavi, RF Microelectronics, Prentice Hall, 2nd Edition, 2011.
Diğer Kaynaklar 2. T. H. Lee, The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits, Cambridge University Press, 2003.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 5 25
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 14 28
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 126