AKTS - Kurumsal Yönetim ve Değişim

Kurumsal Yönetim ve Değişim (ISE502) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kurumsal Yönetim ve Değişim ISE502 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı kurumların başarı veya başarısızlığına karşı kurumsal davranış yönetiminin ne derece önemli olduğu hakkında bir farkındalık yaratıp, kişilerin kurumlarda neden hem bireysel olarak hem de gruplar halinde yer aldığını anlatmaktır. Bir grupta, bölümde veya kuruluşta olumlu ve başarılı kurumsal davranışın sürdürülmesinde yöneticinin rolünü vurgulamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kurumsal davranışla ilgili temel terim ve konseptlerin tanımlanması
  • İş arkadaşları, yöneticiler, onlara bağlı personel (astları) ve müşteriler arasındaki ilişkiler hakkında bilgi elde edilmesi
  • Etkin bir uygulamaya ait, en iyi örneği yansıtabilecek kararlar almak
  • Statünün toplumsal temelinin, grup davranışını ve yükselişi etkileyen bir motivasyon gücü şeklinde açıklanması
Dersin İçeriği Kurumsal davranış ve yönetim; kişilik ve öğrenme; algılama, atıf ve diğerlerinin kararı; iş motivasyonu teorileri; uygulamada motivasyon; gruplar ve takım çalışması, liderlik; iletişim; karar verme; anlaşmazlık ve stres; kurumsal yapı; değişim yönetimi ilkeleri: sponsorluk, planlama, ölçme, sözleşme (yükümlülük), destek yapıları; değişim yönetimi s

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kurumsal Davranışa Giriş Bölüm 1, 2
2 Kişilik, Bireysel Farklılıklar ve İş Memnuniyeti Bölüm 3
3 Motivasyon & Amaç Bölüm 4
4 Ödüller Bölüm 5
5 Bireysel Karar Alma Bölüm 6
6 Grup Davranışları Bölüm 7
7 Takım dinamiği. Dün, Bugün, Yarın Bölüm 8
8 İletişim ve Geri Bildirim Bölüm 9
9 Liderlik Bölüm 10
10 Politika ve Çatışmalar Bölüm 11, 12
11 Kültür ve Yapı Bölüm 13, 14
12 İnsan Kaynakları Uygulamaları Bölüm 15
13 Kurumsal Kültür Bölüm 16
14 Geleceği Görebilmek Bölüm 16
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Essentials of Organizational Behavior, Robbins, S. P., 10th edition, Pearson/Prentice Hall, 2009.
Diğer Kaynaklar 2. Organization Development and Change, Cummings, T. G., Worley, C. G., South-Western College Pub, 2008.
3. Management of Organizational Behavior Hersey, P. H., Blanchard, K. H., Johnson, D. E.,, Prentice Hall, 2007.
4. Organizational Behavior and Management, Ivancevich, J., Konopaske, R., Matteson, M.,, McGraw-Hill/Irwin, 2007.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek.
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek.
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 15 45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 175