AKTS - Elektromanyetik Teori

Elektromanyetik Teori (PHYS502) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Elektromanyetik Teori PHYS502 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Filiz Korkmaz Özkan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kısaca vektör analizini anlattıktan sonra, elektrostatik, elektrik ve manyetik alan, dielektrik, magnetostatik, elektrodinamik ve elektromanyetik dalgalar konuları detaylı verilecektir. Bu bilgilerle öğrenci iletişim sistemleri, antenler, spektroskopik teknikler, ölçüm yöntemleri ve genel olarak dalgalar hakkında temel prensipleri edinmiş olacaklar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Vektör analizi yapabilme
  • Yüklü cisimlerin elektrik alanını tanımlayabilme
  • Bir yük dağılımının elektrik potansiyeli ve potansiyel enerjisini hesaplayabilme.
  • Bir dizi farklı yöntem kullanarak verilen bir sistemin elektrik potansiyelini hesaplayabilme
  • Manyetik alanın temel özelliklerini tanımlayabilme ve farklı geometrilerin manyetik alanlarını hesaplayabilme
  • İndüksiyon, emf ve Faraday kanununu tanımlayabilme ve uygulayabilme
  • Maxwell denklemlerini tanımlayabilme ve kullanabilme
  • Elektromanyetik dalgaların özelliklerini tanımlayabilme.
Dersin İçeriği Vektör analizi ve vektör cebiri; elektrostatik, elektrik alan, elektrik potansiyel, iletkenler; potansiyeller, Laplace denklemi, imaj metodu, çoklu kutup açılımı; polarizasyon; manyetostatik, manyetik vektör potansiyeli, maddede manyetik alan; elektrodinamik, Maxwell denklemleri, korunum yasaları; elektromanyetik dalgalar, bir boyutta dalgalar,

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Vector Algebra, Differential Calculus, Integral Calculus, Curvilinear Coordinates, The Dirac Delta Function İlgili bölümün kitaptan okunması
2 The Electric Field, Divergence and Curl of Electrostatic Fields, Electric Potential Geçen haftanın ders notlarından tekrarı ve bu haftaki konunun kitaptan okunması
3 Work and energy in electrostatics, Conductors Geçen haftanın ders notlarından tekrarı ve bu haftaki konunun kitaptan okunması
4 Laplace’s Equation, Method of Images, Multipole Expansion Geçen haftanın ders notlarından tekrarı ve bu haftaki konunun kitaptan okunması
5 Polarization, Field of a Polarized Object, Electric Displacement, Linear Dielectrics Geçen haftanın ders notlarından tekrarı ve bu haftaki konunun kitaptan okunması
6 The Lorentz Force Law, The Biot-Savart Law, Divergence and Curl of B, Magnetic Vector Potential Geçen haftanın ders notlarından tekrarı ve bu haftaki konunun kitaptan okunması
7 BİRİNCİ ARA SINAV İlk 6 haftanın ders notlarının ve verilen ödevlerin tekrarı
8 Magnetization, The Field of a Magnetized Object, The Auxiliary Field H, Linear and Nonlinear Media Bir önceki haftanın ders notlarından tekrarı ve bu haftaki konunun kitaptan okunması kitaptan okunması
9 Electromotive force, Electromagnetic Induction, Maxwell’s equations Bir önceki haftanın ders notlarından tekrarı ve bu haftaki konunun kitaptan okunması
10 Conservation Laws Bir önceki haftanın ders notlarından tekrarı ve bu haftaki konunun kitaptan okunması
11 Waves in One Dimension Bir önceki haftanın ders notlarından tekrarı ve bu haftaki konunun kitaptan okunması
12 İKİNCİ ARA SINAV Son 4 haftanın ders notlarının ve verilen ödevlerin tekrarı
13 Electromagnetic Waves in Vacuum Bir önceki haftanın ders notlarından tekrarı ve bu haftaki konunun kitaptan okunması
14 Electromagnetic Waves in Matter Geçen haftanın ders notlarından tekrarı ve bu haftaki konunun kitaptan okunması
15 Absorption and Dispersion Geçen haftanın ders notlarından tekrarı ve bu haftaki konunun kitaptan okunması
16 DÖNEM SONU SINAVI Dönem içerisinde görülen tüm konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Introduction to Electrodynamics, David J. Griffiths, Pearson Int. Ed.
Diğer Kaynaklar 2. Field and Wave Electromagnetics, David K. Cheng, Pearson Int.Ed.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 10 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 14 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek.
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 10 2 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 126