AKTS - Çevik Yazılım Geliştirme Yaklaşımları

Çevik Yazılım Geliştirme Yaklaşımları (SE571) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çevik Yazılım Geliştirme Yaklaşımları SE571 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı her bir çevik geliştirme yöntemi hakkında temel prensipleri ve uygulamaları öğretmektir. Başta Scrum ve Uç programlama (XP) olmak üzere çeşitli çevik yöntemler anlatılacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazılım geliştirmede çevik yöntemlerin önemini tanıma
  • Farklı çevik yöntemleri karşılaştırma
  • Çevik yöntemlerin belli bir projeye uygunluğunu belirleme
  • Bir projenin çevik prensipleri ne derece izlediğinin ölçülmesi ve uygun durumlarda projenin daha çevik hale gelebilmesine yardım etme
  • Proje ekibi ile müşteri arasındaki ilişkiyi ve her iki tarafın sorumluluklarını anlama.
Dersin İçeriği Çevik yöntemlere giriş; extreme programlama (XP); Lean; Scrum; Crystal; feature-driven development (FDD); Kanban; dinamik sistemler geliştime yöntemi (DSDM); çevik yazılım yöntemlerinde mimari ve tasarım konuları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çevik Bildiri, Geleneksel ve Çevik Yaklaşımlar Ders notları
2 Scrum Ders notları
3 Çevik Proje Yönetimi Ders notları
4 eXtreme Programlama (XP) Ders notları
5 Gereksinimler ve Kullanıcı Hikayeleri Ders notları
6 Yeniden Düzenleme Ders notları
7 Ara Sınavı
8 Teste Dayalı Geliştirme Ders notları
9 Açık ve Çevik Birleşik Süreçler Ders notları
10 Yalın Yazılım Geliştirme Ders notları
11 Atık Yönetimi, Kaizen ve Kanban Ders notları
12 Özelliğe Dayalı Geliştime Ders notları
13 Dinamik Sistemler Geliştime Yöntemi (DSDM) Ders notları
14 Crystal Yöntemler Ders notları
15 Çevik Ölçeklendirme ve Çevik Yöntem Seçimi Ders notları
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Course Notes and online resources will be provided
Diğer Kaynaklar 2. Agile Software Development Ecosystems by Jim Highsmith, Addison-Wesley 2002, ISBN 0201760436
3. The Art of Agile Development" by James Shore and Shane Warden, O'Reilly Media; 1 edition (November 2, 2007)- ISBN-10: 0596527675
4. "Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum" by Mike Cohn, Addison-Wesley Professional; 1 edition (November 5, 2009), ISBN-10: 0321579364

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek.
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek.
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 30 30
Raporlar
Ödevler 3 7 21
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 229