AKTS - Mikrodalga Devre Tasarımı

Mikrodalga Devre Tasarımı (EE434) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mikrodalga Devre Tasarımı EE434 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 310
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı aktif mikrodalga devre tasarımının prensiplerini ve çalışmasını anlamak ve mikrodalga yükselteç, salıngaç ve mikser devrelerinin analiz ve çalışma prensiplerinin tanımlaya bilmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Radyo frekansı sistem uygulamaları için mikrodalga devre tasarımı araçlarını kullanmayı öğrenmek
  • Smith chart kullanarak mikrodalga yükselteç, salıngaç ve mikser tasarlayabilmek
  • Mikrodalga araçları için tasarım problemleri bulabilmek
  • Mikrodalga devre tasarım prensiplerini tartışabilmek
Dersin İçeriği Aktif mikrodalga devreleri, detektörler ve mikserler, mikrodalga tümleşik devreleri, mikrodalga yükselteçleri ve salıngaçlar, geniş bantlı transistör yükselteç tasarımı, mikrodalga salıngaç tasarımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mikrodalga devrelerde gürültü -
2 Detektörler ve mikserler Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz
3 Detektörler ve mikserler Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz
4 Dikdörtgensel ve dairesel dalga kılavuzları Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz
5 Dikdörtgensel ve dairesel dalga kılavuzları Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz
6 Mikrodalga tümleşik devreleri Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz
7 Mikrodalga tümleşik devreleri Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz
8 Mikrodalga transistörlerinin karakteristiği, Kazanç ve kararlılık Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz
9 Mikrodalga transistörlerinin karakteristiği, Kazanç ve kararlılık Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz
10 Tek kademeli transistör yükselteç tasarımı Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz
11 Tek kademeli transistör yükselteç tasarımı Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz
12 Geniş bantlı transistör yükselteç tasarımı Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz
13 Geniş bantlı transistör yükselteç tasarımı Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz
14 Salıngaç tasarımı Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem konularının tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem konularının tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. D.M. Pozar, “Microwave Engineering”, Wiley, 2nd Edition, 1998
2. R.E. Coolin, “Foundations of Microwave Engineering”, 2nd Edtion, Wiley, 2007

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 127