AKTS - Güneş Enerjisi Teknolojileri

Güneş Enerjisi Teknolojileri (ENE308) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Güneş Enerjisi Teknolojileri ENE308 Alan Seçmeli 3 1 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ENE 203
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Gizem Nur Bulanık Durmuş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Güneş Enerjisi ve uygulamaları konusunda öğrencileri bilgilendirmek. Güneş enerjisi ile ilgili ulusal sanayinin gelişmesine yardımcı olmak. Mühendislik becerilerinin gelişmesini sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Güneş Enerjisi ile ilgili teorik ve pratik bilgiler vermek.
  • Güneş Enerjisi uygulamalarında, enerji dönüşüm analizinde kullanılan metodların araştırma, geliştirme ve tasarımda kullanımının öğrenilmesi.
Dersin İçeriği Güneş enerjisinin dönüşümü, güneş ışınımının temelleri, güneş enerjisinin toplanması yöntemleri ve ısıl çevrimi, güneş ile ısıtma sistemleri, güneş ile ısıl güç elde edilmesi, biyokütle kullanılarak güneş enerjisinin elde edilmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar ve Güneş Işıması Bölüm 1
2 Güneş enerjisi ve Kullanılabilir Güneş Işıması Bölüm 2
3 Seçilmiş Isı Transferi Konuları Bölüm 3
4 Güneş Açıları ve Atmosfer Dışında Güneş Işınımı Bölüm 4
5 Yatay ve Eğimli Yüzeylere Düşen Işımanın Hesaplanması Bölüm 4
6 Yeryüzüne Gelen Güneş Işınımı Bölüm 5
7 Opak Malzemelerin Işıma Özellikleri, Güneş Işınımının Camlardan ve Plastiklerden Geçişi Bölüm 6
8 Düzlemsel Güneş Toplayıcıları Bölüm 6
9 Konsantre Tipi Güneş Toplayıcıları Bölüm 7
10 Ara Sınav
11 Isı Enerjisinin Depolanması ve Isı Enerjisinin Güç Üretiminde Kullanılması Bölüm 8
12 Güneş Enerjisi Uygulamaları Bölüm 9
13 Güneş Enerjisi Uygulamaları Bölüm 9
14 Güneş Pilleri ve Güneş enerjisinin doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülmesi Bölüm 10
15 Güneş Pilleri ve Güneş enerjisinin doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülmesi, Fotovoltaik Sistem Tasarımı Bölüm 11
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. J. Duffie and W. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2006
Diğer Kaynaklar 2. R.C. Neville, Solar Energy Conversion-The Solar Cell, 2nd Edition, Elsevier, 1995

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 6 10
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 20
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar 6 2 12
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 132