AKTS - Optoelektronik

Optoelektronik (EE435) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Optoelektronik EE435 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 212
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Geçiş sitemlerinde optoelektronik aygıtların çalışma prensiplerinin tanıtılması
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fotodedektörlerin band genişliğini, gürültü ve ışığın dalga özelliğini anlamak
  • Fotovoltaik aygıtların algılanması
  • Waveguide ve fiberoptik kabloların tasarımı
  • Lazer sistemini anlamak
  • Optik modülatörleri anlamak bant genişliği hız ve kontrast oranı belirlenmesi
  • Yarıiletken malzemelerin analizi
  • LED tasarımı
  • Optoelektronik aygıtların tasarımı ve performanslarının anlaşılması
Dersin İçeriği Işığın doğası, temel optik yasalar ve tanımlar, fotoalgılayıcılar, güneş hücreleri, ışık yayan diyotlar, lazer ve uygulamaları, homojunction, heterojunction, kuantum kuyusu ve ileri yapılı lazerler, lif türleri, optik liflerde ışık yayınımı, modülatörler, görüntü cihazları, kompakt diskler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Işığın Dalga Modeli EE102 ders notlarının tekrarı
2 Çoklu fiberler, tek dalgaboylu fiberoptik başlantı sistemleri Bir önceki dersin tekrarı
3 Fotodedektörler Bir önceki dersin tekrarı
4 Optoelektronik Ve Fotonik Entegre Devreler Bir önceki dersin tekrarı
5 Optoelektronik Ve Fotonik Entegre Devreler Bir önceki dersin tekrarı
6 Yarıiletken Foton Dedektörleri, Fotondedektörleri, Fotoiletkenler, Fotodiyotlar, Çığ Fotodiyotları Bir önceki dersin tekrarı
7 Yarıiletken Foton Dedektörleri, Fotondedektörleri, Fotoiletkenler, Fotodiyotlar, Çığ Fotodiyotları Bir önceki dersin tekrarı
8 Lazer sistemi, bandgenişliği, çizgigenişliği, sıcaklık duyarlılığı, modulasyon Bir önceki dersin tekrarı
9 Lazer sistemi, bandgenişliği, çizgigenişliği, sıcaklık duyarlılığı, modulasyon Bir önceki dersin tekrarı
10 Homojunction, heterojunction, quantum kuyu, ve gelişmiş yapıdaki lazerler Bir önceki dersin tekrarı
11 Homojunction, heterojunction, quantum kuyu, ve gelişmiş yapıdaki lazerler Bir önceki dersin tekrarı
12 Fotovoltaik aygıt prensipleri, Optik Modülatörler Bir önceki dersin tekrarı
13 Fotovoltaik aygıt prensipleri, Optik Modülatörler Bir önceki dersin tekrarı
14 Entegre algılayıcılar, Entegre ileticiler, Entegre yönelimli dalga aygıtları (fotonik entegre devreler) Bir önceki dersin tekrarı
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. S. O. Kasap, Optoelectronics and Photonics: Principles and Practices, Prentice-Hall, 2001.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 20
Sunum - -
Projeler 1 10
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 8 48
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 11 22
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 128