AKTS - Kablosuz Haberleşme

Kablosuz Haberleşme (EE402) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kablosuz Haberleşme EE402 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 316
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Yaser DALVEREN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, kablosuz(telsiz) iletişim prensip ve tekniklerine yönelik temel bilgiler sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • kablosuz(telsiz) haberleşme sistemlerinin çalışmasını anlatabilme
  • yayılım yol kaybı ve bayılma etkileri dahil radyo yayılımını tartışabilme
  • gürültü ve girişim(karışım) etkilerinin kablosuz(telsiz) iletişim sistemlerine etkilerini tartışabilme
  • bazı önemli geçen bant modülasyon tekniklerini anlatabilme ve karşılaştırabilme
  • çok kullanıcı kablosuz(telsiz) sistemlerinde çoklama tekniklerinin önemini tartışabilme
  • yayılı spektrum haberleşme, çeşitlilik ve birleştirme tekniklerini anlatabilme
Dersin İçeriği Kablosuz (telsiz) haberleşme sistemleri ve standartlarına giriş, radyo yayılımı etkileri, kapsama alanı ve istatistiksel kanal modelleme, zamanla değişen kanallar, bayılma etkileri, çeşitli band geçen modülasyon tipleri ve algılama/alıcı sistemleri, kanal kapasitesi, yayılı spektrum haberleşmesi, hücresel sistemlerde çeşitlilik ve birleştirme tekni

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kablosuz(telsiz) haberleşme sistemlerine giriş, mevcut telsiz sistemler ve standartlar, telsiz haberleşmede spektrum-1 Ders notlarına çalışınız
2 Kablosuz(telsiz) haberleşme sistemlerine giriş, mevcut telsiz sistemler ve standartlar, telsiz haberleşmede spektrum-2 Ders notlarına çalışınız
3 Kablosuz(telsiz) haberleşme sistemlerine giriş, mevcut telsiz sistemler ve standartlar, telsiz haberleşmede spektrum-3 Ders notlarına çalışınız
4 Radyo yayılım etkileri, yayılım yol kaybı ve gölgeleme, ışın izleme, hücre kapsamaları-1 Ders notlarına çalışınız
5 Radyo yayılım etkileri, yayılım yol kaybı ve gölgeleme, ışın izleme, hücre kapsamaları-2 Ders notlarına çalışınız
6 Radyo yayılım etkileri, yayılım yol kaybı ve gölgeleme, ışın izleme, hücre kapsamaları-3 Ders notlarına çalışınız
7 1. Arasınav Ders notlarına çalışınız
8 Hücresel sistemler, hücre planlama, girişim etkileri, kanal kapasitesi ve kaynak yönetimi-1 Ders notlarına çalışınız
9 Hücresel sistemler, hücre planlama, girişim etkileri, kanal kapasitesi ve kaynak yönetimi-2 Ders notlarına çalışınız
10 2. Arasınav Ders notlarına çalışınız
11 Kablosuz(telsiz) sistemlerin kanal kapasitesi, AWGN kanalları, farklı bayılma etkileri ve frekans seçici kanallar, kanal modellemeleri-1 Ders notlarına çalışınız
12 Kablosuz(telsiz) sistemlerin kanal kapasitesi, AWGN kanalları, farklı bayılma etkileri ve frekans seçici kanallar, kanal modellemeleri-2 Ders notlarına çalışınız
13 İstatistiksel kanal modelleme, zamanla değişan kanalların frekans cevapları, darbant ve ganişbant kanallar, uzay-zaman kanal modelleme Ders notlarına çalışınız
14 Sayısal modülasyon teknikleri, uzay-sinyal analizleri, alıcı/algılama yapıları, yayılmış spektrum teknikleri, çeşitlilik teknikleri Ders notlarına çalışınız
15 Dönem konularının tekrarı Ders notlarına çalışınız
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Ders notlarına çalışınız

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Haykin, S. and Moher, M., Modern Wireless Communications, Prentice Hall, 2005.
Diğer Kaynaklar 2. Goldsmith, A., Wireless Communications, Cambridge Univ. Press, 2005.
3. Couch, L.W, Digital and Analog Communicatin Systems, 7th ed., Prentice Hall, 2007.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 10 20
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 12 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 10 1 10
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125