AKTS - Elektrik Santralleri

Elektrik Santralleri (ENE428) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Elektrik Santralleri ENE428 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ENE203 Thermodynamics I ya da EE352 Electromechanical Energy Conversion
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Ayhan ALBOSTAN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilere elektrik üretimi konusunda geniş bir anlayış sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler kömür, petrol, gaz, nükleer, hidroelektrik, güneş, jeotermal, vb. enerjisinin elektriğe dönüşümü konusunda temel bilgi kazanacaklardır
  • Öğrenciler elektrik üretim santrallerinin çalışmasını ve ana elemanlarını öğreneceklerdir
Dersin İçeriği Buhar üretim sistemlerinin analizi ve tasarımı, elektrik üretim sistemleri ve yardımcı sistemler; nükleer, fosil, hidrolik ve yenilenebilir enerji kaynakları; güç santrali verimliliği ve çalışması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş; Enerji ve Elektrik Temelleri, Termodinamik, Carnot Çevrimi Bölüm 1
2 Rankine ve Brayton Çevrimi Bölüm 4
3 Fosil Yakıtlar: Kömür, Petrol, Doğalgaz Bölüm 5
4 Yanma Bölüm 6
5 Fosil Yakıtlar: Yan Ürünler, Sentetik Yakıtlar, Biyokütle Bölüm 7
6 Güneş Enerjisi İlkeleri, Güneş Enerjisi Hesapları, Güneş Isıl ve Fotovoltaik Bölüm 8
7 Gaz Türbini Enerjisi ve Sistemleri Bölüm 9
8 Bileşik Çevrim Bölüm 15
9 Ara Sınav
10 Nükleer Fizyon Bölüm 11
11 Nükleer Güç Santralleri Bölüm 12
12 Soğutma Çevrimi; Isıl kirlenme Bölüm 13
13 Jeotermal Güç Bölüm 14
14 Hidroelektrik Güç Bölüm 16
15 Çevresel Etkiler, Elektrik Ekonomisi Bölüm 17
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. M. M. El-Wakil, Powerplant Technology, McGraw-Hill, 1984 veya 2002.
Diğer Kaynaklar 2. Black& Veatch, Power Plant Engineering, Springer, 1996

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 45
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek.
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek.
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek.
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 126