AKTS - Haberleşme Elektroniği

Haberleşme Elektroniği (EE410) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Haberleşme Elektroniği EE410 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 313 ve EE 316
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Reşat Özgür DORUK
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Analog ve sayısal modülasyonları gerçekleştirmek için kullanılan devrelerin anlaşılmasını sağlamak. Bir radyo alıcısının duyarlılık, seçicilik, dinamik aralık kavramlarının anlaşılmasını sağlamak. Faz kilitlemeli döngü (PLL), frekans sentezörü, düşük gürültülü kuvvetlendirici (LNA), güç kuvvetlendiricisi devrelerini anlamak. Sayısal haberleşme sistemlerinin tasarım kriterlerini anlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Analog ve sayısal modülasyonları gerçekleştiren devreleri tasarlayabilir.
  • Gerekli olan tasarım kriterlerine göre bu devreleri analiz edebilir.
  • Haberleşme devrelerinde kullanılan PLL, frekans sentezörü, LNA ve PA devrelerini gerçekleştirebilir.
  • Uygulamada tasarım problemlerini çözebilmek için verici ve alıcı sistemleri analiz edebilir.
  • Haberleşme tasarım metotlarını, tasarım kriterlerine ve uygulanabilirlik, güvenilirlik, doğruluk, uygulama karmaşıklığı ve verimliliği problemleri açısından tartışabilir.
Dersin İçeriği Haberleşme sistemlerine genel bakış; sistem blokları; vericiler ve alıcılar, modülasyon ve modülasyon devreleri; salıngaçlar, süzgeçler ve faz kenetleme döngüsü (PLL) devreleri, geniş bir frekans bölgesinde haberleşme sistemleri için frekans sentezleyici ve yükselteç tasarımı; haberleşme devre ve altdevrelerinin tasarımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Haberleşme elektroniği teknolojisine giriş. LC devreleri, osilatörler, gürültü, gürültü ölçümleri. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
2 Genlik Modülasyonu: Verici. GM üreteci devreleri., GM verici sistemleri, verici ölçümleri. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
3 Genlik Modülasyonu: Alıcı. GM demodülasyonu, Süperheterodin alıcılar, otomatik kazanç kontrolü, GM alıcı sistemleri. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
4 Tek yan-bant (SSB) haberleşme: Yan-bant üreteci (Denge Modülatörü), SSB filtreleri, SSB vericileri, SSB demodülasyonu, SSB alıcıları. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
5 Frekans Modülasyonu: Verici. FM üreteci (doğrudan ve dolaylı FM üreteci), Faz kilitleme döngülü FM verici, Stereo FM. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
6 Frekans Modülasyonu: Verici. FM üreteci (doğrudan ve dolaylı FM üreteci), Faz kilitleme döngülü FM verici, Stereo FM. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
7 Frekans Modülasyonu: Alıcı. RF kuvvetlendiriciler, Sınırlayıcılar, Ayrıştırıcılar, Faz kilitlemeli döngü, Stereo demodülasyon. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
8 Frekans Modülasyonu: Alıcı. RF kuvvetlendiriciler, Sınırlayıcılar, Ayrıştırıcılar, Faz kilitlemeli döngü, Stereo demodülasyon. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
9 Frekans sentezleme, alıcı gürültüsü, duyarlılığı, dinamik aralık, yüksek frekanslı haberleşme modülleri. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
10 Osilatörler, temel LC osilatör topolojileri, voltaj kontrollü osilatörler, faz gürültüsü, monolitik indüktörler, resonatörsüz VCO’lar, kuadratür işaret üreteçleri. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
11 Veri iletimi, Zaman Bölmeli Çoklu Erişim, Sayısal İşaret Kodlama, Bilgisayar haberleşmesi. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
12 Sayısal haberleşme teknikleri, Yayılı spektrum teknikleri, Dikken Frekans Bölmeli Çoğullama. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
13 Temel telefon işleyişi, Mobil haberleşme, Yerel Ağ Bağlantıları. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
14 Televizyon alıcıları, Sayısal televizyon, Giriş çıkış katı ve ara frekans kuvvetlendiricileri. Ders notlarını gözden geçiriniz ve bu haftanın konularına ders kitabından çalışınız.
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem konularının tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem konularının tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Modern Electronic Communication, J.S.Beasley and G.M.Miller, 8th edition, Prentice Hall, 2005.
Diğer Kaynaklar 2. Communication Electronics, L.E. Frenzel, McGraw Hill, 3rd edition, 2000.
3. Modern Communication Circuits, J.R.Smith, 2nd edition, McGraw Hill, 1998.
4. Microelectronic Circuits and Devices, M.N.Horenstein, 2nd edition, Prentice Hall, 1996.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. X
3 Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. X
4 Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek.
5 Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek.
6 Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek.
7 Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek.
8 Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek.
9 Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek.
10 Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 5 25
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 14 28
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 126