Tez önerisi (CEAC691) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tez önerisi CEAC691 1. Dönem 0 0 0 0 20
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Doktora öğrencisi, resmi olarak doktora adayı olarak araştırma çalışmalarına başlamak üzere, literatürde ve akademik ortamlarda yayımlanmış bilgi birikimini kullanarak, öngörülemeyen sorunların da gözönüne alınması ile ayrıntılı bir araştırma konusu önerisi yapmalıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Doktora yeterlik sürecini başarı ile tamamlayan öğrenci doktora tezi niteliğine sahip bir araştırma konusuna odaklanır.
  • Öngörülemeyen sorunların altında bir araştırma projesinde araştırma yeteneklerinin kavramsallaştırılması, tasarlanması ve uygulanmasının gösterilmesi
  • Temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirme çalışmalarını ileri düzeyde üstlenebilecek duruşun gösterilmesi
  • Profesyonel ortamlarda karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda kişisel sorumluluk ve otonom yetki için profesyonel yetenek gösterimi
Dersin İçeriği Tez konusu.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dönem çalışması
2 Dönem çalışması
3 Dönem çalışması
4 Dönem çalışması
5 Dönem çalışması
6 Dönem çalışması
7 Dönem çalışması
8 Dönem çalışması
9 Dönem çalışması
10 Dönem çalışması
11 Dönem çalışması
12 Dönem çalışması
13 Dönem çalışması
14 Dönem çalışması
15 Dönem çalışması
16 Tez Önerisi Sunumu

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 100
Toplam 1 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Kimya alanında ileri düzeyde araştırma yapabilme ve literatür kavrama. X
2 Alanında ileri düzeyde bilimsel bir problemin tanımını yapabilme becerisi geliştirme ve çözüm için alternatif üretme. X
3 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi. X
4 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi. X
5 Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel konferanslarda sunum yapma ve uluslararası dergilerde bilimsel yayın yayınlama becerisi. X
6 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya kimya alanına proje geliştirme becerisi. X
7 Çok disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma. X
8 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma. Alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 20 320
Sunum/Seminer Hazırlama 1 80 80
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 100 100
Toplam İş Yükü 500