AKTSİleri Organik Kimya

İleri Organik Kimya (CEAC501) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Organik Kimya CEAC501 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CEAC 202
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Alan Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Atilla Cihaner
Course Assistants
Dersin Amacı Ders organik yapıların aydınlatılması ve sentetik yöntemlerin organik kimyaya uygulanması için genel bir bakış sağlar. Ayrıca, bu ders alanında organik fonksiyonel grup dönüşümleri, mekanizmalar, etkin sentez tasarımları üzerine yoğunlaşmıştır. Bu ders ayrıca öğrencileri yeni yöntemlerle tanıştırarak literatüre anlayabilmelerini sağlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sentez için organic kimya ilkelerinin nasıl çalışılacağını ve uygulanacağını öğretir
  • Karışık moleküller elde etmek için farklı sentetik stratejiler geliştirir.
  • Sentetik organik kimya ve yapılar arasında ilişkiler geliştirir.
  • Karışık bilgilerin nasıl organize edileceğini, anlaşılacağını ve sunulacağını öğretir
  • Sentez için organic kimya ilkelerinin nasıl çalışılacağını ve uygulanacağını öğretir
  • Okuma ve yazma ve sunum becerisini geliştirir.
Dersin İçeriği Stereokimya, karbokatyonlar, serbest radikaller, karbenler, nitrenler, alifatik sübstitüsyonlar, organometalik sübstitüsyonlar, aromatik sübstitüsyonlar, alifatik, alkenil ve alkinil sübstitüsyonlar, karbon-hetero çoklu bağ eklenmeleri, eliminasyonlar, yeniden düzenlenmeler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Bağ ve Mekanizmanın Temelleri Bölümler 1-3
2 Stereokimya Bölüm 4
3 Stereokimya Bölüm 4
4 Karbokatyonlar, Karboanyonyonlar, Serbest Radikaller, Karbenler,ve Nitrenler Bölüm 5
5 Karbokatyonlar, Karboanyonyonlar, Serbest Radikaller, Karbenler,ve Nitrenler Bölüm 5
6 ARA SINAV
7 Aromatik Sübstitüsyonlar Bölüm 11
8 Aromatik Sübstitüsyonlar Bölüm 13
9 Alifatik, Alkenil ve Alkinil Sübstitüsyonlar Bölüm 10
10 Sübstitüsyon Tepkimeleri: Serbest Radikaller Bölüm 14
11 Karbon-Hetero Çoklu Bağ Eklenmeleri, Bölüm 15
12 Eliminasyonlar Yeniden Düzenlenmeler Bölüm 17 Bölüm 18
13 Öğrenci Sözlü Sunumları
14 Öğrenci Sözlü Sunumları
15 Öğrenci Sözlü Sunumlar
16 GENEL SINAV

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. M. B. Smith, J. March, March’s Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms and Structure, 6th edition, John Wiley & Sons, Inc., (2007).
Diğer Kaynaklar 2. F. A. Carey, R. J. Sundberg, Advanced Organic Chemistry, Part A: Structure and Mechanisms, , 5th edition (2007).
3. B. Miller, Advanced Organic Chemistry: Reactions and Mechanisms, (1998).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Kimya alanında ileri düzeyde araştırma yapabilme ve literatür kavrama. X
2 Alanında ileri düzeyde bilimsel bir problemin tanımını yapabilme becerisi geliştirme ve çözüm için alternatif üretme. X
3 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi. X
4 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi. X
5 Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel konferanslarda sunum yapma ve uluslararası dergilerde bilimsel yayın yayınlama becerisi. X
6 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya kimya alanına proje geliştirme becerisi. X
7 Çok disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma. X
8 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma. Alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 125