AKTSİleri Anorganik Kimya

İleri Anorganik Kimya (CEAC503) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Anorganik Kimya CEAC503 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Alan Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
 • Prof. Dr. Şeniz Özalp-Yaman
Course Assistants
Dersin Amacı Dersin ana amacı öğrencilerin Moleküler Orbital Teori, katıların kristal yapıları, Bronstedve Lewis asit baz konularında bilgi edinmelerini sağlamak ve simetri kurallarını uygulayarak nokta grubu bulma yeteneklerini geliştirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Moleküler simetriyi uygular.
 • Moleküler orbital teoriyi çalışır.
 • Atom ve iyonları kristal örgü içine yerleştirir.
 • Bronsted asit baz kuramını tartışır.
 • Lewis asit baz kuramını araştırır.
 • Sert ve yumşak Lewis asit baz ayrımını yapar.
 • Ligand alan teorisini tanımlar.
 • Ligand alan teorisini tanımlar.
 • Yükseltgenme indirgenme tepkimlerini tartışır.
 • Ellingham ve Frost grafiklerini örnekler.
Dersin İçeriği Bronsted ve Lewis asit-baz, koordinasyon kimyası, moleküler yapı, nokta grubu tepkimeleri, redoks tepkimeleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Atomik Yapı Ders kitabının ilgili sayfaları
2 Moleküler Yapı Ders kitabının ilgili sayfaları
3 Moleküler Yapı Ders kitabının ilgili sayfaları
4 Poliatomik moleküller ve katılar Ders kitabının ilgili sayfaları
5 Poliatomik moleküller ve katılar Ders kitabının ilgili sayfaları
6 Ara sınav I
7 Katıların Yapıları Ders kitabının ilgili sayfaları
8 Katıların Yapıları Ders kitabının ilgili sayfaları
9 Bronsted Asit ve Bazları Ders kitabının ilgili sayfaları
10 Bronsted Asit ve Bazları Ders kitabının ilgili sayfaları
11 Lewis Asit ve Bazları Ders kitabının ilgili sayfaları
12 Lewis Asit ve Bazları Ders kitabının ilgili sayfaları
13 Ara sınav II
14 d-Metal Kompleksleri Ders kitabının ilgili sayfaları
15 Yükseltgenme ve İndirgenme Ders kitabının ilgili sayfaları
16 GENEL SINAV

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. F.Albert Cotton, and G. Willkinson, “Advance Inorganic chemistry”,J. Wiley and sons, 5 th edition, 1998
Diğer Kaynaklar 2. D.F.Shriver, P.W. Atkins, C.H. Langford, INORGANIC CHEMISTRY, EL-BS with Oxford University press
3. Tüm Anorganik Kimya ders kitapları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Kimya alanında ileri düzeyde araştırma yapabilme ve literatür kavrama. X
2 Alanında ileri düzeyde bilimsel bir problemin tanımını yapabilme becerisi geliştirme ve çözüm için alternatif üretme. X
3 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi. X
4 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi. X
5 Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel konferanslarda sunum yapma ve uluslararası dergilerde bilimsel yayın yayınlama becerisi. X
6 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya kimya alanına proje geliştirme becerisi. X
7 Çok disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma. X
8 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma. Alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 1 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 26 26
Toplam İş Yükü 125